Để là HIỆP HỘI GIÁO DÂN trong Hội Thánh Hoàn Vũ thì Mỗi Song Nguyền Cần Làm gì?

Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ Tịch Uỷ Ban Gia Đình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã gợi ý cách đây ít lâu là Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình có điều kiện để xin Toà Thánh nhận là Hiệp Hội về Đời Sống Gia Đình trong Giáo Hội Hoàn Vũ (“Giáo Dân” hay “Giáo Hoàng”? Đang thỉnh bàn việc này).

     Đây là sự kiện lớn cho Chương Trình đã phục vụ gần 30 năm, được Thánh Trên Trời, là Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II chúc lành và ký vào Huy Hiệu ngày 28, 10, 1994. Nay thêm phúc lành khi Đức Chủ Tịch UB/GĐ/HĐGM/VN nhận là đáng tín nhiệm về nội dung và thực hành, có điều kiện trở thành Hiệp Hội Hoàn Vũ.

      Điều kiện đó là gì? Các song nguyền cần sống điều kiện ấy thế nào để là thành viên của Hiệp Hội Hoàn Vũ? Cần thiết là “Hãy biết mình - Know thyself ” (Socrates #470BC), nên bài này chia sẻ ít điều Chương Trình đang thực hành.  

A. Từ 30 năm trước, linh mục sáng lập (lmsl) đã đưa ra đường sống” hay điều kiện sống chuyên biệt, cô đọng trong nội dung và phương pháp hay thuật sống cụ thể.  Căn tính “ID” này quan trọng nhất, nếu thiếu là thiếu tất cả, không có Chương Trình TTHNGĐ.

1. Trong Mục Đích “Yêu thương Gần Gũi bằng Việc Làm”, mỗi từ đều dựa trên Kinh Thánh.

-Từ “Yêu thương” là yếu tính của Thượng Đế vì “Thiên Chúa là tình yêu” (IJn. 4:8).

-Từ “Gần gũi” diễn tả việc Nhập Thể của “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Jn. 1: 14). Rồi Chúa gần gũi tới mức thâm nhập vào tận tâm can mỗi người khi Rước Mình Máu Thánh Chúa (cf. Mt. 26: 27-28); v.v.

-Từ “bằng Việc Làm” là do “Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm” (Jn. 5: 17), và “Đức Tin không Việc Làm là đức tin chết” (cf. Jas. 2: 17). Cụm từ này thêm vào sau, khoảng 20 năm nay.

      Lmsl đã rút tỉa từ Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola, từ “Lectio Divina”, và từ “Centering Prayer”, đưa ra việc đọc một đoạn Kinh Thánh trước mỗi Buổi trong Khóa, hay trước mỗi Buổi Họp. Sau lại Kiện Toàn bằng phương thức Suy Tôn Lời Chúa. Cầu Nguyện qua KT theo ba bước cụ thể “Đọc - Chọn - Niệm”. Do liên hệ sít sao với KT, mà Thánh Inhaxiô Loyola là Bổn Mạng Thánh Nam của Chương Trình, Lễ Kính ngày 31 tháng 07 hàng năm.  

2. Trong Nền Tảng “Đá Nở Hoa Năm Cánh, là Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”, thì:

-Từ “Đá” lấy theo Cựu Ước, việc Mười Giới Răn được ghi trên đá (cf. Ex. 34: 28). Việc Thánh Maisen đập gậy vào đá, và đá tuôn trào ra nước cho dân uống thoả thuê (cf. Ex. 17: 6-7). Rồi lấy theo Tân Ước, khi Chúa Giêsu công bố thánh Phêrô là “đá”, trên đá này Ngài xây Giáo Hội... (cf. Mt. 16: 18); v.v.

-Từ “Nở Hoa Năm Cánh” nhắc nhở ta về Năm Dấu Thánh trên Mình Chúa, làm nẩy sinh Ơn Cứu Chuộc cho từng người trong nhân loại, gồm có tôi và bạn đang đọc.

-Cụm từ “Biết, Nhận, Xin, Sửa, Tha lỗi” vừa siêu nhiên vì như mang Năm Dấu Thánh của Chúa, vừa tự nhiên vì mình cần làm cho từng người mình có liên hệ, theo như điều mình đã niệm, chiêm niệm trong đời sống của Chúa.

-Từ “Khiêm nhường” là dấu ấn của “Con Đường” mà Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thực hành theo Kinh Thánh “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt. 11: 29).

      Cách đây chừng 56 năm, lmsl đọc sách “Một Tâm Hồn” của Thánh Têrêsa tự thuật về đời sống của Ngài. Truyện Tự Thuật này gây ấn tượng mạnh về Khiêm Nhường Phó Thác, nên từ khởi đầu, lmsl đã xin các song nguyền nhận “Chị Têrêsa” là Bổn Mạng Thánh Nữ của Chương Trình, Lễ Kính ngày 01 tháng 10 hàng năm.    

3. Trong Phương Pháp “Ý chí Cảm nghiệm Cụ thể để Thay đổi Đời sống, bằng cách Khiêm nhường Nói Ra Một Yếu đuối Mình Đang chiến đấu”, có tiềm ẩn nhiều thực tế trong Kinh Thánh, như “Ý chí” trong Kinh Lạy Cha. Nếu muốn có ý chí (will power) thì phải có ý định (will) thật cương quyết. Cụm từ ‘Thay đổi Đời Sống’ chính là làm theo Kinh Thánh “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (cf. Mk. 1: 15).  

      Phương Pháp cảm nghiệm này là đặc điểm của Tâm Lý Thực Nghiệm đương thời. Khi lmsl áp dụng trong Khóa và các sinh hoạt sau Khóa, thì nó trở thành “tự nói ra một việc cụ thể để giải thoát mình”. Vì là một hệ thống, có từng giai đoạn để thực hành, nên khó ghi lại trong ít hàng.

      Tuy nhiên “xem quả biết cây”. Có người muốn ly dị sau khi cưới mấy chục năm, nay dự Khóa trong hai ngày, mà thay đổi 180 độ, quyết ý ở lại với nhau.  

4. Bầu Khí Tin Cậy Cởi Mở là hậu quả, nhờ vậy các song nguyền sống thoải mái hồn nhiên, gắn bó quấn quít nhau như ruột thịt, hay còn hơn nữa. Thiếu bầu khí này, thì đó là dấu các song nguyền đi xa “con đường” theo mục đích, nền tảng, và phương pháp thực nghiệm ở trên. Đường này khởi điểm từ Chúa Cứu Thế là “đường, sự thật, và sự sống”. Nhiều gương đã đi theo Đường này, thật ấn tượng là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Inhaxiô Loyola.

      Nếu trệch đường, trệch “ID” Chúa ban cho mình, thì sau dăm năm mở Khóa và sinh hoạt, hẳn Chương Trình đã chết. Chết thì không có việc Đức Cha Giuse muốn giúp cho Chương Trình được nhận là Hiệp Hội trong Giáo Hội Hoàn Vũ.   

B. Để có sức sống hợp nơi, hợp cảnh, trở nên vững mạnh, thì cũng 30 năm nay, lmsl đã kiện toàn ‘update’ trong các lãnh vực:

1) Về nội dung, sao cho mỗi song nguyền dễ thay đổi từ trong thâm tâm, nhờ sống cụ thể theo Kinh Thánh và theo tâm lý thực nghiệm. Vì vậy có

      --Sách Kiện Toàn, để bổ túc điều lúc đầu chưa có nhu cầu. Hoặc để tu sửa vì khi lmsl “Trao Ra”, thì Vị/người khác hiểu khác đi; thí dụ đoạn KT ICor. 7: 1-5, cần áp dụng cho các khía cạnh trong Nghệ Thuật Cảm Thông, vì vợ chồng không chỉ cần thông cảm về chăn gối mà thôi; v.v.     

      --“Cách Cũ” vốn dùng được, nhưng cầu kỳ, tốn giờ, tốn công, chưa phối hợp chặt chẽ giữa khóa viên và trợ nguyền; v.v.

      --Từ khoảng 2011, lmsl đưa ra “Cách Mới” để hoàn chỉnh, như việc Suy Tôn Lời Chúa; việc Cầu Nguyện qua Kinh Thánh; việc Chầu Mình Thánh; việc “Loan Báo Tâm Tình” khi Sinh Hoạt Liên Gia, Song Nguyền; v.v.

      **Sau này vốn khẩn thiết cần cập nhật, nếu muốn Chương Trình sống “lâu”. Hội Thánh có Công Đồng Vatican I; rồi II. Hẳn sẽ có III. Chương Trình cũng cần theo gương đó.   

2) Việc loan truyền nội dung và lập hệ thống tổ chức, đã tiến triển qua các mốc thời gian:

--Giai đoạn I, 1987-2003, mang danh hiệu “thế giới” nhưng chỉ ở hải ngoại.

--Giai đoạn II, 2003-2013, trăm hoa đua nở ở Hải Ngoại VÀ ở Bắc, Trung, Nam tại Quê Nhà.

**Sau vài năm chuyển tiếp, 2013-2015, thì tới

--Giai đoạn III, 20158, hình thành “thế giới” khi “nên một” giữa Hải Ngoại VÀ Quê Nhà.   

3) Để hệ thống hơn về nội dung và cách thức sinh hoạt ở từng địa phương, quốc gia, tới thế giới, thì đã sinh hoạt theo Nội Quy chung mà lmsl đã viết ra từ mấy chục năm qua. Đàng khác, đang thành lập Ban Tu Chính để thành Nội Quy cho Chương Trình TTHNGĐ Thế Giới.

4) Để là “Hoàn Vũ” hay “Thế Giới”, thì ngoài tiếng Việt, cần có ngôn ngữ quốc tế. Nên trong 30 tác phẩm lmsl đã viết, có ba sách bằng tiếng Anh, để mong có Khóa “in English càng sớm càng tốt. Có nhiều vợ chồng trẻ nay không đọc được tiếng Việt.

5) Lmsl cũng đã đưa ra Văn Thư phối hợp Quê Nhà và Hải Ngoại, để thành “Thế Giới” cho hai Sự Kiện vào năm 2017 và 2018, dịp Tạ Ơn về 30 năm Chương Trình phục vụ khắp nơi. Mong đây là lực đẩy, là “đà” để danh xưng Thế Giới đi đôi với việc Đức Cha Giuse giúp cho Chương Trình trở thành Hiệp Hội Hoàn Vũ, Giáo Hoàng hay Giáo Dân”.

C. Để thực hiện theo lời Đức Cha Giuse, trước tiên xin đệ trình Bản Văn này lên Đức Cha, để Ngài nắm vững hơn về Chương Trình, nên dễ hướng dẫn hơn về các việc cần làm. Khi xong các thủ tục, thì Ngài đệ trình thay, hoặc chỉ dẫn về thủ tục và cách đệ trình lên Toà Thánh Vatican.

“Người toan tính, Chúa xếp đặt – Man proposes, God disposes”, nên mỗi người chúng ta sống ngay việc Cầu Nguyện, việc Gần Gũi trong Khiêm Nhường, Khiêm-Gần. Nói gọn, cần làm hơn nữa theo Căn Tính “ID” của Chương Trình.

“Tất cả là Ân Sủng - All is Grace”, xin trông nhờ nơi Đức Cha Giuse. Rồi xin ơn để làm theo Chúa muốn qua Đức Cha chỉ dẫn, các Vị hỗ trợ.◙

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Sáng lập và Xây Dựng Chương Trình TTHNGĐ.

Lễ Kính Thánh Inhaxiô Loyola

31 tháng 07, 2016