2/2/2015 NGÀY CÔNG BỐ TÂN BĐH/CTTTHNGĐ/HẢI NGOẠI

Lúc 8 giờ tối Thứ Hai 2/2/2015 Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN
4545 Timmers Way
Nor Cross, GA 30093
Tổng giáo phận Atlanta, tiểu bang Georgia do Cha Tổng Linh Nguyền FX. Trần Quốc Tuấn chủ tế với sự hiệp dâng của các thành viên tân Ban Điều Hành Trung Ương Hải Ngoại.
Mặc dù với một số ít thành viên trong BĐH, tất cả quý anh chị ở khắp nơi cùng hướng về dâng lời tạ ơn và dâng mình cho Chúa để phục vụ trong tâm nguyện “Tông Đồ Song Đôi”. xin kính gửi
quý Đức Ông, cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh, SJ, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị Song Nguyền, quý ông bà anh chị em hình ảnh CTTT Hôn Nhân Gia Đình chọn ngày lễ Chúa Giêsu Dâng Mình trong Đền Thánh, để làm ngày công bố chính thức BĐH/TƯ/HN
Đaminh Bùi Văn Bằng & Têrêsa Nguyễn Thị Yến ghi nhận và thực hiện Video.

(Xin vào link bên dưới để xem)
 
https://www.youtube.com/watch?v=dHHdvPGTCVc

Chúc mừng Tân Ban Điều hành CT.TTHNGĐ Hải Ngoại