3-6-2018 THÁNH LỄ TẠ ƠN & TIỆC CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC GIUSE LÊ THÔNG TRƯỜNG

3-6-2018 THÁNH LỄ TẠ ƠN & TIỆC CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC GIUSE LÊ THÔNG TRƯỜNG