Bản Dự Thảo Nội Quy 2018

From: Dang, Kiem Van
Date: 2017-06-13

Kính trình:

Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ tịch UB Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN; Qúy Đức Ông Vấn Nguyền, Cha Sáng Lập, Qúy Linh Nguyền và Qúy Anh Chị Song Nguyền thành viên Ban Điều Hành Chương Trình TTHNGĐ, Ban Tu Chính Nội Quy 2018, và Ban Tổ Chức ĐHSNTG Kỳ V tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô Gp Orange.

Thi hành quyết định từ Khóa Họp Hội Đồng Song Nguyền Hải Ngoại tháng 6/2016 tại Atlanta, Cha TLN Phanxicô Trần Quốc Tuấn đã lập Ban Tu Chính Nội Quy, các thành viên liên tục làm việc nghiên cứu bàn thảo trong nhiều tháng qua, và nay Bản Dự Thảo Nội Quy 2018 được thành hình.

Thừa hành tôn ý của Cha Phanxicô Tuấn, TLN Hải Ngoại kiêm Trưởng Ban Tu Chính Nội Quy, chúng con xin chuyển tới Đức Cha, qúy Cha và qúy Anh Chị: Trang bìa và Bản Dự Thảo Nội Quy 2018 đính kèm theo đây để kính tường.

Bản Dự Thảo sẽ được in ra để giới thiệu tại ĐHSNTG Kỳ V, và xin tiếp tục góp ý bổ túc; mong sẽ hoàn tất tốt đẹp để kính xin Đức Cha Chủ tịch UBMVGĐ cho phép công bố dịp Ngày Song Nguyền Thế Giới Về Bên Mẹ La Vang, Huế, 23-25/2/2018.

Cuốn Dự Thảo Nội Quy 2018 là một góp phần làm phong phú thêm vào các đề tài thuyết trình và hội thảo tại ĐHSNTG Kỳ V sắp tới.

Xin Thánh Gia Thất chúc phúc lành đặc biệt cho Chương Trình sống Nửa Năm Thánh cử hành 30 NĂM CẢM TẠ HỒNG ÂN: Bắt đầu từ ĐHSNTG Orange 23-25/6/2017 và Bế mạc Bên Mẹ La Vang, Huế, 23-25/2/2018.

Trân trọng,

SN Giuse Đặng Văn Kiếm & Têrêsa Uyên-Phương

Ký Nguyền BĐH TƯ/HN và Ban Tu Chính Nội Quy