CẢM NGHIỆM KHÓA 743 Giáo xứ TÂN THÁI SƠN – Giáo hạt TÂN SƠN NHÌ

CẢM NGHIỆM KHÓA 743
Giáo xứ  TÂN THÁI SƠN  –  Giáo hạt  TÂN SƠN NHÌ
từ tối thứ hai ngày 06 đến thứ bảy11 tháng 8 năm 2018

 

Khóa Căn Bản 743, là khóa mang lại “Hoa Trái, và Tình Yêu Của Thiên Chúa”

Trọng kính Cha Phêro Sáng Lập, quí Đức Cha, quí Đức Ông, Cha Phaolo Nguyễn Luận. Tổng Linh Nguyền Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Toàn Quốc Việt Nam. Cùng quí Cha Linh Nguyền, Cha Giám Nguyền, cùng anh chị song nguyền rất quí mến.

Trước hết chúng con nguyện xin Thánh Gia cầu bầu cùng Chúa ban cho Đức Cha, Đức Ông, quí Cha, cùng anh chị luôn dồi dào sức khỏe tâm hồn được bình an, và sáng suốt để đưa. “Khóa Căn Bản” đến những gia đình chưa biết đến, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

Kính thưa quí Cha cùng quí anh chị Song Nguyền, vào ngày 6 tháng 8 năm 2018 vừa qua Ban Điều Hành mới của chúng con đã tổ chức khóa 743 tại Giáo xứ TânThái Sơn, do Cha Phêro Nguyễn Quốc Túy là Chánh xứ. Cha nói dưới Cha Sáng lập một lớp, cùng lớp với Cha Tổng Linh Nguyền Phanxico Assisi. Và ngài rất là sẵn sàng cho tổ chức khóa, và hỏi thăm sức khỏe Cha Sáng Lập.

Trước khi khai mạc ngài chia sẻ đến Cha Sáng Lập, làm cho chúng con rất vui, trong khóa ngài luôn quan tâm, và cho Thầy sáu luôn sẵn sàng khi chúng con cần chầu Thánh Thể hay tổ chức lễ trong khóa Thầy luôn hiện diện giúp đỡ

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.