Cảm Tạ HỒNG ÂN khi nhớ ngày mồng 02 tháng 02, 2015

Xin thỉnh mời HIỆP HOAN Cảm Tạ

Hồng Ân THÁNH GIA BAN, vì nếu không có 02 Văn Kiện đính kèm dưới đây, thì Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình vốn trăm hoa đua nở, phát triển khắp nơi như Giai Đoạn II (xem dưới), nhưng cũng không hợp hoan toàn vẹn.

Ngoài ra, thao thức thật lớn là “Ngoại Biên-Miền Đất Mới” đã xẩy ra trong Lịch Sử của Chương Trình TTHNGĐ từ Thuở Đầu (tài liệu 03 đính kèm).

Mời đọc và CẦU NGUYỆN cho

“Sự gì Chúa Khởi Xướng LẠI, thì xin Đức Mẹ cầu bầu,

để tiến tới HOÀN THÀNH theo Ý Chúa Nhiệm Màu”.

Trong Tình Chúa Thương Xót vô biên,

Xin cầu cho con nữa.

Hết lòng tri ân,

lm. phêro chu quang minh, s.j.  

 

Chương Trình Thăng Tiến

    Hôn Nhân Gia Đình

                                                                                        

Ban Điều Hành Trung Ương Hải Ngoại

 

I. Diễn tiến:

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (CT/TTHNGĐ) đã phục vụ các gia đình 28 năm (1987-2015). CT là một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành (CGTH), với đôi nét đáng ghi: Do sự tích cực của Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, đưa tới việc linh mục sáng lập (lmsl) đi Roma, rồi được Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II chúc lành và ký vào Huy Hiệu của CT ngày 28 tháng 10 năm 1994; được Tôi Tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận khích lệ [bằng lời nói (1994), chữ viết và băng (1997), ghi lại ở sách “Hồi Ký Tình Yêu Thăm Thẳm”, trang 321]. Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, khi là Chủ tịch Liên đoàn Công giáo VN/HK, đã ký văn thư (2003), nhận CT là Đoàn thể thuộc Liên đoàn (sách “Hồi Ký”, tr. 338). Đức TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc, đương là Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN, đã dự và Chánh tế Lễ Thệ Hôn Một Đời khi lmsl mở Khóa tại Mỹ Tho (#2006); v.v.

Với thời gian mấy chục năm, CT trải qua ba giai đoạn chính:

1) Giai đoạn Thành lập, Duy Trì và Phát triển (1987-1997):

Khoảng 10 năm đầu, lmsl soạn thảo tài liệu (đã viết, làm, và rút kinh nghiệm từ 1985); tự mở các Khóa; hướng dẫn các sinh họat sau Khóa; và thành lập BĐH các nơi, cũng như BĐH/TƯ.

2) Giai đoạn “Trao Ra”, với Mười Năm mở Khóa và Phát triển ở Việt Nam (1997-2014):

a. Trao Ra: Nguyện mong CT/TTHNGĐ phục vụ cả sau khi mình qua đời, lmsl đã viết các tài liệu về tâm lý và về CT, gồm 30 tác phẩm, trong đó có 21 sách tâm lý đạo đức và 09 sách làm Thủ Bản cho CT (06 sách tiếng Việt, 03 sách tiếng Anh). Rồi lmsl mở Khóa ở đâu là huấn luyện ở đó để có BĐH và “Trường Nội Dung (TND), tiến dần tới tự lập.

Xẩy ra có ý kiến là tập trung lại một nơi để huấn luyện TND. Nếu vậy thì e tê liệt, vì Việt Nam hầu như không thể làm được. Các châu lục và các tiểu bang Hoa Kỳ cũng khó tụ lại một nơi.

b. Mười Năm (2003-2013) mở Khóa, Phát Triển, tiến tới Việt Nam tự lập:

Trong lúc tìm giải pháp, lmsl về VN tìm hiểu (1999), rồi song song với các Khóa ở hải ngoại, đã  mở Khóa đầu tiên trong Tòa TGM. Sàigòn (2003), do sự rộng tay bảo trợ của Đức Hồng Y J.B. Phạm Minh Mẫn. Đến 2013, cử hành Lễ Tạ Ơn về 10 Năm CT phục vụ tại Bắc, Trung, Nam, với khoảng 12 ngàn song nguyền. Ngoài các BĐH địa phương thì có BĐH toàn quốc, kiêm nhiệm TND, dưới sự chủ trì của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP. Đà Nẵng, đặc trách Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. CT tại VN tự lập và phát triển mạnh mẽ.

3) Giai đoạn kiện toàn, hướng về tương lai bền vững.

Năm 2014 “nhìn lại để tiến tới”:

Khi đã có BĐH Toàn quốc Việt Nam,

thì lmsl bàn thảo, nguyện cầu ơn soi sáng để có lại BĐH Trung ương Hải ngoại.

** Thỉnh mời lại (đã mời từ nhiều năm trước) Đức Ông Francis Phạm Văn Phương (Atlanta, GA) tiếp tục làm Vấn Nguyền Trung Ương Hải Ngoại. 

** Mời thêm Vị ở “nơi GỐC” của CT (Orange, CA.), là Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn làm Vấn Nguyền II Trung Ương  Hải ngoại.

** Mời một số Vị/Cặp vào việc đặc biệt, như Vị Tổng Linh Nguyền (TLN) hay Phó TLN, v.v. Nhờ ơn Thánh Gia, Cha Chánh Xứ F.X. Trần Quốc Tuấn của GX. Các Thánh Tử Đạo VN tại Norcross, Vùng Atlanta, Georgia, sau nhiều suy nghĩ trong cầu nguyện, đã nhận lời làm TLN.

-- Xác nhận lại anh chị Quyết & Điệp là Chủ nguyền Trung ương, thêm tiếng “Hải ngoại”, cho song hành với “Chủ nguyền Toàn quốc VN”. 

II. Ban Điều Hành Trung Ương Hải Ngoại của CT/TTHNGĐ.

Với những tâm tư và việc làm như trên, chiếu theo Thủ Bản và Nội Quy, xin công bố:

 

BAN ĐIỀU HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI

*** Vấn Nguyền I  Trung ương Hải ngoại: Đức Ông Francis Xavier Phạm Văn Phương.

*** Vấn Nguyền II Trung ương Hải ngoại: Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn.

** Tổng Linh Nguyền Trung ương Hải ngoại: Cha Francis Xavier Trần Quốc Tuấn.

                                                                          -*-

  * Sáng lập Chương Trình TTHNGĐ: Cha Phêrô Chu Quang Minh, S.J.(*)

                                                                           *

1. Chủ Nguyền: Anh chị Giuse Phạm Văn Quyết & Anna Nguyễn Thị Điệp.

2. Ban Phó Nguyền(*): Gồm các Chủ Nguyền các Châu lục, Quốc gia, và Miền tại Hoa Kỳ:

(1). Sydney, Úc châu:

                            Anh chị Chủ Nguyền Đaminh Vũ Tiến Xuân & Maria Vũ Thị Bạch-Yến

           (2). Danmark, Âu châu:

                            Anh chị Chủ Nguyền Giuse Nguyễn Hải Trường & Maria Nguyễn Thị Thay

           (3). Toronto, Canada:

                            Anh chị Chủ Nguyền Michael Huỳnh Thanh Huy & Agnes Trần Cát Hạnh

(4). Nhật Bản: Anh chị Chủ Nguyền Giuse Phạm Đức Kiên & Maria Ngô Thị Tâm

(5). Orange, Miền Nam California, nơi “Gốc” mở Khóa I, tháng 6/1987:

                            Anh chị Chủ Nguyền Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuấn

    & Theresa Hài Đồng Nguyễn Hương Theresa

(6). San Jose, Miền Bắc California, nơi lớn đầu tiên lmsl mở Khóa ngoài Nam Cali,

       tháng 12, 1991:

                            Anh chị Chủ Nguyền Antôn Đoàn Ngọc Hoàn & Anna Phạm Thu Hằng

            (7). Houston, Miền Trung Nam Hoa Kỳ:

                            Anh chị Chủ Nguyền Phêrô Vũ Hữu Thự & Maria Đào Thị Kim-Nguyệt

           (8). Atlanta, Miền Đông Nam Hoa Kỳ:

                            Anh chị Chủ Nguyền Luca Phạm Văn Kiên & Teresa Nguyễn Thị Nga

            (9). Washington. D.C., Miền Thủ đô:

                           Anh chị Chủ Nguyền Phanxicô Xavier Phạm Công Tự

                           & Theresa Phạm Thị Yến

           (10). “Boston”, Miền Đông Bắc New England:

                           Anh chị Chủ Nguyền Phaolô Phạmduy Thông & Cecilia Phạmduy Diệu-Tú

                           (theo thực tế để liên lạc, vì Miền đang nghiên cứu).

           (11). Detroit, Miền Trung Bắc:

                          Anh chị Chủ Nguyền Miền Phanxicô Nguyễn Hữu Nam & Matta Lê Thị Chi

3. Ký Nguyền: Anh chị Giuse Đặng Văn Kiếm & Têrêsa Nguyễn Uyên-Phương.

4. Quý Nguyền: Anh chị Antôn Nguyễn Tường & Maria Nguyễn Thị Thưởng.

5. Trưởng Ban Song Nguyền: Anh chị Giuse Đinh Quang Anh & Têrêsa Hà Thanh-Thuỷ

6. Trưởng Ban Liên Gia: Anh chị Phêrô Huỳnh Ngọc Thảo & Cecilia Nguyễn Thị Kim-Chi.

7. Ban Truyền Thông và Tài Liệu:

–Anh chị Đaminh Bùi Văn Bằng & Têrêsa Nguyễn Thị Yến.

–Anh chị Đaminh Vũ Tiến Xuân & Maria Vũ Thị Bạch-Yến.

–Anh chị Giuse Chu Quang Chàng & Anna Nguyễn Thị Vân-Điền.

Ít điểm thực hành cần thiết:

a. Nếu thêm nhu cầu, thì thêm các Ban, các Uỷ viên, để được ích lợi hơn.

b. Trường Nội Dung (TND/TƯ/HN) đã làm việc và sẽ công bố.

c. BĐH/TƯ/HN cộng tác, đưa ra đường hướng, mà không thay thế các BĐH địa phương.

d. Mọi thành viên có bổn phận tôn trọng, duy trì, và phát huy đặc tính Đoàn Sủng “ID”,

    hay là cá tính Chúa Thánh Thần ban cho CT.

e. Cần theo các Thủ Bản để thực hành, nhất là về Đoàn sủng của CT. Khi có đề án, thì cầu nguyện, bàn thảo, và biểu quyết trong Đại Hội (ĐH). Theo truyền thống, tổ chức ĐH 05 năm một lần(*). Lmsl hay Vị thay thế, có lời chót trưóc khi biểu quyết. Tất cả căn cứ theo Giáo luật về Đoàn thể CGTH.

Công bố này có hiệu lực từ ngày ký.

Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Ngày 02 tháng 02, năm 2015

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.,

Sáng lập Chương Trình TTHNGĐ.

 

 

 

 

 

Bellarmine College Prep.

960 W. Hedding St.,

San Jose, CA. 95126 USA.

Email: peterminhc@yahoo.com

Cellphone: 408 646 0921

 

(*) Liên hệ tới “Ban Phó Nguyền”, Đại Hội 05 năm một lần, và với Dòng Tên:

-- Ban Phó Nguyền:

      Gọi là “Ban” vì hiện thời gồm ít là 11 nơi. Nếu có nơi hay Miền nữa thì thêm Phó Nguyền/TƯ/HN nữa. Ngoài ra, bầu chủ nguyền theo nhiệm kỳ, nên để được liên tục thì cần cả Ban Điều Hảnh ở mỗi nơi đều Chia Sẻ việc của Trung ương, nhờ vậy mong mục đích “Thương yêu Gần gũi bằng Việc Làm” được ích lợi hơn. 

-- Đại Hội Song Nguyền Thế Giới (ĐH/SN/TG) và việc Phối Hợp toàn thể CT/TTHNGĐ:

      Để dễ sùng mộ cầu xin, dễ có song nguyền hải ngoại dự chung với song nguyền Quê Nhà, CT quen tổ chức ĐH/SN/TG dưới Chân Dung Đức Mẹ La Vang, Huế, vào sau Tết Nguyên Đán, 05 năm một lần. Vậy cần sự phối hợp giữa CT ở hải ngoại và CT ở VN; cụ thể là giữa Cha TLN/Toàn quốc/VN với Cha TLN/TƯ/HN, và với Cha TLN của CT tại TGP Huế, hiện nay cũng là Cha Giám nguyền Toàn quốc; và dĩ nhiên với các nơi, gần nhất là Đà Nẵng. Để phát khởi, thì một trong ba Vị TLN sẽ gợi ý để có Ban Tổ Chức ĐH/SN/TG.

      Để thể hiện “Yêu thương Gần gũi bằng Việc Làm” giữa Hải Ngoại và Quê Nhà, lúc bình thường nhất là khi hữu sự, mong các Ban nghành cũng như mọi song nguyền đều năng liên lạc, như gửi cầu nguyện Hoa Thiêng, điện thư, chia sẻ vui buồn, đặc biệt khi lâm chung, qua đời. Thật tuyệt vời cảnh Thiên Đàng dưới thế theo Ơn Chúa Thánh Thần:

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Anh em được sống vui vầy bên nhau,

Như dầu quý đổ trên đầu

xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron

                  (Tv. 133: 1-2)

-- Với Dòng Tên hiện nay và lâu dài:

      Tổ tiên dạy “Cây có cội, Nước có nguồn”, mà lmsl là một tu sỹ Dòng Tên, thuộc Tỉnh Dòng California. Khó lường được số linh mục Dòng gốc VN ở hải ngoại trong tương lai. Vì vậy năm 2012 lmsl đã liên hệ với Cha Giám Tỉnh Dòng Tên VN, và được Cha Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J. nhận làm Phụ Tá, thể hiện sự Nối Kết giữa Cội Nguồn với CT. Cha đã thăm viếng và giảng Tĩnh Tâm cho nhiều nơi.

      Với hình thành cơ chế mới, lmsl nghỉ việc TLN nên không còn danh xưng “phụ tá”. Tuy nhiên, sự Nối Kết giữa Dòng Tên và CT vốn thật ích lợi cao quý từ lúc khởi đầu cũng như trong tương lai.

      Mong Cha Giuse và mong có Vị sau Cha, tiếp tục lâu dài việc thăm viếng khích lệ, nhất là giảng Tĩnh Tâm Linh Thao (“Linh Thao Song Nguyền”) để các song nguyền dễ sống đời gia đình trên nền tảng Kinh Thánh vừa thâm sâu vừa thực tể.

      Mong CT ở từng nơi và các nơi đều đi vào hồn Kinh Thánh qua Quý Cha Dòng Tên mà Thánh Gia đã dùng một tu sỹ Dòng Tên để lập ra CT.

      CT ghi ơn Tỉnh Dòng California, Tỉnh Dòng VN, Cha Giuse, và các Vị sau Cha.

 

0****0

Chương Trình Thăng Tiến

     Hôn Nhân Gia Đình              

 

                        TRƯỜNG NỘI DUNG (*)

 

Trường Nội Dung (TND) là Lõi Tuỷ để truyền đạt Đoàn Sủng hay “ID - Identity” của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (CT/TTHNGĐ) qua Khóa Căn Bản (KCB), rồi các Khóa khác.

Để tới Mục đích “Yêu thương Gần gũi bằng Việc Làm”, trên Nền tảng “Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”, ở đây nêu lên ít điểm cần thiết về TND:

I. Ý nghĩa TND và Liên hệ theo Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành:

1. TND là một nhóm người (a) đã dự KCB; (b) đã tích cực sinh hoạt trong CT ít là từ 03 năm trở lên. (c) Cặp/nhóm này đã được huấn luyện theo Tài liệu của CT, liệt kê trong Mục V ở dưới; (d) được Cha Linh Nguyền sở tại chấp thuận để chịu trách nhiệm về nội dung của Khóa.

      Mọi học tập để thay đổi về tâm lý đạo đức đều do nội dung hay “ID” của CT, qua việc Diễn giải và Mời Xả Cõi Lòng trong KCB. Rồi qua Họp Liên Gia và Họp Song Nguyền, là hai sinh hoạt chính của CT, để Nối Dài hay “Giữ Lửa” Bừng Lên từ KCB.

2. Nếu có nơi mời, thì TND ở địa phương hay ở trung ương cần thể hiện “Hồn Tông Đồ Song Đôi”, bằng cách đi mở Khóa ở đó. Nếu không mở Khóa thì TND vô ích và CT cũng vô ích. Mở Khóa ở nơi cũ và ở nơi mới, chưa có CT.

3. Người mời để mở Khóa ở một địa sở là Cha Xứ hay Cha Quản Nhiệm, hay Vị/Người được uỷ nhiệm. CT hoàn toàn kính trọng Giáo quyền sở tại, theo Giáo Luật quy định về Đoàn thể CGTH.

4. Mỗi Khóa mang số thứ tự từ thuở đầu. Nay (2/2015) là Khóa thứ 627. Lấy số Khóa từ lmsl. Sau này,  để biểu lộ “nên một” (Jn. 17: 11), sẽ luân phiên giữa Hải ngoại và Quê Nhà, 05 năm một lần. Do việc Thánh Mẫu yên ủi các tín hữu ở La Vang, mà nhiều năm trước, lmsl đã nhờ Cha Phaolô Nguyễn Luận, TLN/Huế và Giám Nguyền TND/TQ, sẽ cho số Khóa. Lmsl còn cho số Khóa trong 05 năm tới. Tiếp theo là Cha Phaolô. Thứ III là Cha TLN/HN, rồi Cha TLN/TQ, hay Vị do các Ngài uỷ nhiệm, v.v.  

II. Cha Linh Nguyền, Ban Điều Hành, và Trường Nội Dung.

1. Là Đoàn thể CGTH thì phải theo đường lối của Hội Thánh. Vậy Chương Trình ở bất cứ cấp bậc nào, Giáo Xứ, Cộng Đoàn hay Trung Ương, đều cần có Cha Linh Nguyền (thường là Cha Xứ hay Cha Quản Nhiệm, v.v.). Trường Nội Dung là thành phần của Chương Trình nơi liên hệ, nên nằm trong mà không biệt lập ra ngoài Ban Điều Hành trực thuộc.

2. Là một linh mục, thì đã cần được đào tạo nhiều năm về Kinh Thánh, Thần học, Tu đức, Mục vụ, v.v. Vậy nếu Ban Tổ Chức mời một linh mục chưa dự Khóa và ngài chấp nhận, rồi trao tài liệu, thì có thể chưa sát với Đoàn Sủng “ID” của CT, nhưng hướng dẫn trong Khóa là chính đáng, thí dụ 20 phút Kinh Thánh làm Nền Tảng cho mỗi Buổi, v.v. Không có linh mục thì không có Khóa, vì cần Thánh Lễ, Bí Tích Hòa Giải, cần Linh Nguyền Toàn Khóa, v.v. Đôi khi có luật trừ, nhưng luật chung là chính.

3. Về giáo dân, (xem phần I.1 trên) để là thành viên của TND, ngoài việc được Cha Linh Nguyền chấp thuận (một cặp cũng như cả TND), thì cặp đó cần khiêm nhường và tích cực học tập (nhấn mạnh chữ “tập” vì đặc tính của CT là “làm” cụ thể, không lý thuyết trừu tượng), lúc đó mới có thể “Diễn Giải” (lấy đời sống mình mà “giải” ra, “diễn lại cụ thể” điều mình đã sống, đã xin lỗi, nên vui hơn). Từ đó đi tới phần chính yếu của Khóa, là Mời khóa viên Tự Xả Cõi Lòng, để cũng thay đổi cùng với mình, tức là cũng cảm nghiệm thấy Vui hơn vì Gần gũi hơn, từ Gần Chúa đến gần người, qua xin lỗi, cảm ơn.

4. TND có tính cách chuyên môn, nên như xác nhận ở mục I.1, không thể hấp tấp là thành viên trong TND. Nhưng nếu đã ở lâu trong TND, thì dễ cho mình thông hiểu hơn... Lúc đó cần đến Nền Tảng của Chương Trình là Khiêm Nhường “Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”. Khẩn thiết theo gương Chúa không tội mà chết cho tôi là kẻ có tội, nên dầu tưởng mình không lỗi, thì vốn thành thật Xin lỗi, để Chúa vui, người vui, và mình vui. Nhờ việc cụ thể này, mình được sống trong Gần gũi, Tin Cậy Cởi Mở, trong “nên một” (cf. Jn. 17: 11).

5. Khi vì ích lợi cho tha nhân và Chương Trình, thì dầu muốn nghỉ cũng tiếp tục làm trong TND. Còn khi tế nhị hay khó khăn cho CT hoặc Cha Linh Nguyền, thì cần theo gương Thánh Gioan Tiền Hô “Người phải lớn lên, còn tôi phải hạ xuống – He must increase, but I must decrease” (cf. Jn. 3: 30).

III. Trường Nội Dung các nơi.  

1. Lý tưởng là mỗi nơi đều có TND, tuy hầu như không thể. Nhưng thực tế là sau ít Khóa ban đầu, lmsl đã không làm một mình, mà “Trao Ra”, tập cho người khác Diễn giải hay Mời Xả Cõi Lòng khi có thể. Vậy TND đã hình thành từ xưa. Riêng năm 2014, Quê Nhà VN đã tự mở lấy trên 30 Khóa. Hải ngoại đã tự mở nhiều Khóa ở Sydney Úc châu, ở nhiều nơi Hoa Kỳ, như Orange, San Jose, Atlanta, Norcross, GA., Charlotte, N.C., Greenville, S.C., v.v.; hoặc tự túc hầu hết như ở Toronto Canada, ở Miền New England, hoặc ở Houston, v.v.

2. Một ngoại lệ, đó là anh chị Hoàng Duy Tân&Bích-Sơn: Anh đã đi mở Khóa, đi huấn luyện TND cho nhiều nơi ở nhiều quốc gia, cả Quê Nhà. Lmsl đã mời anh làm “Phụ Tá Nội Dung” từ xưa. Anh ít hơn lmsl mấy tuổi, nhưng nơi nào cần anh như trước, thì mời anh tiếp tục.

IV. Trường Nội Dung Trung Ương Hải Ngoại (TND/TƯ/HN)

              [thích ứng thì áp dụng được cho TND/TQ/VN].   

1. Vì nhiều nơi không thể có TND, nên cần nơi khác giúp, mà nơi chính là TND/TƯ/HN. Đã có TND này, đã mở nhiều Khóa ở nhiều nơi. Nay kiện toàn để ích lợi hơn.

2. TND/TƯ/HN kính trọng các TND địa phương. Nếu được mời, thì cộng tác để kiện toàn, mà không thay thế bất cứ việc gì mà TND sở tại có thể làm.

3. TND/TƯ/HN giúp kiện toàn bằng cách: (a) Mở Khóa vì địa phương chưa có CT; ngay trong Khóa đầu này, cần chỉ dẫn bao nhiêu có thể, mong địa phương làm được bất cứ việc gì; (b) Huấn luyện TND cho địa phương, thực tế là chỉ dẫn từng cặp, từng việc “được tới đâu hay tới đó”, điều mà lmsl hay anh Hoàng Duy Tân luôn thực hiện; (c) Sáng kiến tuỳ theo thực tế, miễn sao giúp được một cặp/các cặp Gần gũi nhau HƠN, Khiêm nhường HƠN, dễ “Choàng Tay trong Cầu nguyện để Xin lỗi, Cảm ơn nhau HƠN”, như vậy là giúp Khóa được kết quả HƠN, là đào tạo TND từng bước qua thực hành; v.v.

4. Nếu TND sở tại tự mở Khóa cho mình hay cho nơi khác, thì (a) ngoài các Cha Linh Nguyền và BĐH liên hệ ra, cần biểu lộ sự hợp nhất “nên một” (Jn. 17: 11), bằng cách trao đổi với (b) lmsl khi sống [lmsl sẽ thông báo với (c)]; rồi với (c) --Cha TLN/HN, --Chủ Nguyền/HN, và --TND/HN.

V. Tài liệu cần học tập để là Thành viên trong TND:

Trong 30 sách lmsl đã xuất bản, có 09 sách là Thủ bản của CT/TTHNGĐ, gồm 06 sách bằng tiếng Việt, và 03 sách bằng tiếng Anh. Các sách đều có đề cập tới TND, như:

1. Sách Nền Tảng và Nội Dung của CT/TTHNGĐ: (a) Phần III về Kinh Thánh, trang 281-366; (b) Phần IV về Diễn Giải, trang 367-530; (c) Phần V về Mời Tự Nói để Xả Cõi Lòng, trang 531-696. Không thể bỏ được hai Phần đầu về Nền Tảng của CT và về Cách Tổ Chức KCB.

      Sách này thật thiết yếu vì là “Nền Tảng và Nội Dung” của CT. Có người đã nghiền ngẫm rách “bẩy cuốn tất cả” (anh Hoàng Duy Tân).

2. Sách Kiện Toàn CT/TTHNGĐ: Nếu không đọc nghiêm túc trong Cầu nguyện, thì giống như không biết các Tu Chính của Hiến Pháp, nên đã sai lệch khi áp dụng Hiến Pháp, sai lệch khi Diễn giải hay Mời Xả Cõi Lòng.

3. Sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt trong CT/TTHNGĐ: Quyển I về (a) Nội Quy của CT/TTHNGĐ, từ trang 17; (b) Đoàn Sủng (tu sửa) của CT, từ trang 33; (b) Mục đích và Phương Pháp Chia Sẻ trong CT, từ trang 99; (c) Quyển II về “Nội tâm Trợ nguyền”, từ trang 603.

4. Sách CHỈ NAM CT/TTHNGĐ, đặc biệt (a) Kinh Hôn Nhân Gia Đình, trang 11, và Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ, trang 12; (b) Khuôn Vàng Thăng Tiến, trang 15-17; (c) Phần IV: Tổ Chức KCB, từ trang 105; (d) Phần V: Mời Tự Nói để Xả Cõi Lòng, từ trang 133; (e) Phần VI: Chầu Thánh Thể trong Khóa, từ trang 160.

5. Sách Hồi Ký TÌNH YÊU THĂM THẲM rất cần, nếu muốn tìm hiểu về --Diễn tiến để có Kinh Hôn Nhân Gia Đình, Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ, và Huy Hiệu Tình Yêu (từ trang 76); --Những Khóa “Nắng Mưa” ban đầu ở Hoa Kỳ, Canada (từ tr. 165), hay ở --Úc châu và Âu châu (từ tr. 187); --Khóa Đầu Tiên ở Quê Nhà (từ tr. 267); --Việc trong Khóa #394 ở Nhật Bản (trang 386); --Tình Khúc “Nưu – Rô”, hay Chữ Ký của Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II trên Huy Hiệu của CT và sự khuyến khích của Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương khi là Đức Ông Chánh Xứ ở New Orleans, LA. (từ tr. 188); --Các liên hệ tới Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, như Khóa #100 ở Atlanta (từ tr. 176), có anh chị Quyết&Điệp, anh chị Bảo&Phước, anh Nguyễn Quang Vinh, v.v. lo các việc; nơi khác chép lại Văn Thư của ĐÔ (trang 338); --Việc “Không Đạo đi Khóa, rồi Vào Đạo”...(trang 251); --vân vân.

6. Tài liệu CÁCH MỚI về Diễn Giải và Mời Xả Cõi Lòng trong KCB.

      [đã thích ứng để thành tài liệu “Cách Mới” riêng ở Quê Nhà]

(a) Đây là Tài liệu “Bừng lên Sức Sống Mới”. Dễ làm HƠN; tốn ít thời giờ HƠN; khóa viên và trợ nguyền gần gũi thâm sâu HƠN khi cùng Chầu Thánh Thể, v.v.

(b) Lmsl chăm chú tự sửa sai trong mấy chục năm mới cô đọng thành “Cách Mới” này. Tài liệu dày hơn 04 trang, nhưng thật là “Tân Trang” (không dám so với “Tân Ước” kẻo phạm thánh, nhưng mong liên tưởng này giúp hiểu CÁCH MỚI rất khẩn thiết để tốt HƠN trong Khóa).  

7. Còn có các Khóa sau KCB, (a) như Khóa Tu Nguyền (sách HDSH, tr. 537), Khóa Đoàn Sủng (tài liệu rời), v.v. Để tiến triển hơn, mong TND các nơi, đặc biệt TND/TƯ/HN Cầu nguyện, nghiên cứu, và tích cực tổ chức. (b) Ngoài ra, Vị/Cặp nào thấu suốt nội dung lõi tuỷ hay “ID” của CT, thì sau khi cầu nguyện và bàn thảo, có thể đưa ra Khóa khác để làm nổi bật Mục Đích “Yêu thương Gần gũi bằng Việc Làm”, trên Nền Tảng “Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”, qua Phương Pháp “Ý chí Cảm nghiệm Cụ thể, để Thay đổi Đời sống, bằng cách Khiêm nhường Nói Ra Một Yếu đuối Mình đang chiến đấu”, nhờ vậy tạo thành Bầu Khí “Tin Cậy, Cởi Mở” trong gia đình, đoàn thể, xã hội, và trong Giáo Hội (cf. sách “Chỉ Nam”, tr.15). (c) Mở bất cứ loại Khóa cao cấp nào, cần bàn hỏi với Cha LN sở tại, với lmsl khi còn sống, rồi với Cha TLN/HN, với Chủ nguyền/HN và TND/HN.

** ƠN CHÚA là “Tài Liệu” trên hết! Không thể là thành viên của TND nếu thiếu CẦU NGUYỆN trong Khiêm nhường. Thành khẩn xin CẦU NGUYỆN, KHIÊM NHƯỜNG CẦU NGUYỆN.

VI. Danh sách Trường Nội Dung Trung Ương Hải Ngoại

      (Cập nhật khi cần để ích lợi hơn. Dĩ nhiên VN có người riêng):

1) Anh Chị Song Nguyền Giuse Phạm Văn Quyết & Anna Nguyễn Thị Điệp.

2) Anh Chị Song Nguyền Luca Phạm Văn Kiên & Têrêsa Nguyễn Thị Nga.

3) Anh Chị Song Nguyền Giuse Đặng Văn Kiếm & Têrêsa Nguyễn Uyên-Phương.

4) Anh Chị Song Nguyền Giuse Đinh Quang Anh & Têrêsa Hà Thanh-Thuỷ. 

5) Anh Chị Song Nguyền Giuse Trần Xuân Phúc & Lucia Hồ Thị Mộng-Thu.

6) Anh Chị Song Nguyền Phaolô Nguyễn Hữu Trứ & Têrêsa Bùi Thị Thiên-Hương.

7) Anh Chị Song Nguyền Giuse Chu Văn Quý & Maria Hoàng Thị Tuyết-Mai.

8) Anh Chị Song Nguyền Phêrô Phạm Đình Chính & Maria Bùi Thị Kim-Phượng.

9) Anh Chị Song Nguyền Antôn Hoàng Duy & Maria Vũ Nga.

 

=Thao Thức - Hy Vọng:

   Không mở Khóa thì không ích lợi cho ai, không làm “Tông Đồ Song Đôi trong Hội Thánh”. Không Họp Liên Gia, Họp Song Nguyền sau Khóa, thì phai mờ Đoàn Sủng “ID” của Chương Trình là GẦN GŨI qua VIỆC LÀM. Có “thương yêu gần gũi bằng việc làm” khi thường xuyên “Choàng Tay trong Cầu nguyện, để Khiêm nhường Xin lỗi - Cảm ơn”. CT sống hay chết tuỳ thuộc vào mỗi song nguyền thực hành việc “lõi tuỷ” là Cầu Nguyện để Khiêm nhường Xin lỗi - Cảm ơn này.

 

(*) Nhan đề này là TRƯỜNG NỘI DUNG, không thêm “Toàn Quốc VN” hay “Trung Ương Hải Ngoại”, vì tất cả căn cứ trên Giáo Luật về Đoàn thể CGTN, và trên Đoàn Sủng “ID” của Chương Trình TTHNGĐ. Do đó, với đôi chút thích ứng theo thực tế, tài liệu này cần thiết cho Chương Trình ở Hải Ngoại cũng như ở Quê Nhà.

 

Tin Cậy nơi Ơn Phù Trợ của Thánh Gia, Giêsu - Maria - Giuse,

Xác Nhận trên đây về Trường Nội Dung có hiệu lực từ ngày ký.

Thứ Tư Lễ Tro,

Ngày 18 tháng 02, 2015

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Sáng lập Chương Trình TTHNGĐ

               

Bellarmine College Prep.

960 W. Hedding St.,

San Jose, CA. 95126, USA.

Cell: 408 646 0921

Email: peterminhc@yahoo.com

0****0

Phần trích dưới đây là lịch sử hay việc đã xẩy ra về “NGOẠI BIÊN” từ 1987 đến 2003.

Xin CẦU NGUYỆN để nay TIẾP TỤC với Nhiều “MIỀN ĐẤT MỚI” cho tới trăm-trăm năm sau, nhờ ƠN THÁNH GIA Nhiệm Màu:

Lạy Chúa, Con Ngoại Đạo

Những Kỳ Diệu Chúa Làm.

Trang 249 đến 264, sách HỒI KÝ TÌNH YÊU THĂM THẲM

Viết  #2001, in 2003 và 2010

 

Sơ Dung tận hiến tấm lòng trinh,

Tạ Ơn Ngân Khánh Chúa thương mình.

Bao người đeo đuổi Sơ đều chối,

Trời Cao gọi mời Sơ thuận tình.

Cương quyết đi theo Thày Chí Thánh,

Dịu dàng săn sóc cõi nhân sinh.

Phần tư thế kỷ nay nhìn lại,

Dâng trào Cảm tạ với An bình.

(Vụn Bánh Thơ 68*

giảng NK. sơ Marcelino Dung, OP.

mồng 2, 01, 1999).

 

Dưới tựa đề “Lạy Chúa con là người ngoại đạo” mà đặt bài thơ chúc mừng người nữ tu “tận hiến tấm lòng trinh” cho Chúa, như vậy là nghịch hay thuận chiều? Thuận/nghịch sẽ tuỳ theo cách thức mỗi người hiểu. Là nghịch nếu hiểu theo hình thức bên ngoài, vì sơ thì mặc áo dòng, còn “ngoại” thì mặc áo thường. Nhưng là thuận khi ngoài miệng nói “con ngoại đạo” nhưng trong lòng thì “lạy Chúa”, như vậy là tin Chúa như Sơ đã tin. Và đó là việc truyền giáo Sơ làm, tôi làm, bất cứ ai có niềm “tin bằng hạt cải” đều làm. Có thể khác nhau trong cách làm và cách biểu lộ niềm tin, nhưng sơ, tôi, bạn đang đọc những tâm tình này, và người cầu nguyện “lạy Chúa con là người ngoại đạo”, tất cả đều hợp nhất trong một niềm tin vào “Tình Yêu Thăm Thẳm”, vào “Chúa là Tình Yêu”.

      Chương này chia sẻ một số việc đã xẩy ra, thường diễn tiến tương tự như xếp đặt người ngoại đạo bên cạnh ma sơ; trước thì khó khăn, sau khi dự Khóa thì bằng an; trước thì ghét bỏ, sau thì xin lỗi và tình nghĩa, v.v. Khi bạn đọc những hàng này thì vui lòng có ít là ba tâm tình, thứ nhất là Tạ Ơn vì “Tình Yêu Thăm Thẳm” đã dùng con người yếu đuối như tôi để làm việc Chúa. Trong yếu đuối thì dễ cảm nghiệm được Tình Chúa thương mình. Thứ hai là tâm tình Xin Ơn để bù đắp những thiếu sót do yếu đuối. Và thứ ba là tâm tình Ngợi Khen “Chúa làm những điều trọng đại vì Danh Ngài là Thánh”, để từ đó thêm Vững Tin Lên Đường Phục Vụ, giúp mình và anh chị em thêm “Thương yêu Gần gũi bằng Việc làm”.

      Trong tâm tình Tạ Ơn, Xin Ơn, và Ngợi Khen, để đi tới kết quả là “con đã tin, nhưng đức tin của con còn yếu, xin thêm đức tin để con ‘can đảm, kiên trì’ phục vụ”, bắt đầu kể tượng trưng như sau:

Trường hợp #1: Nhận người không đạo vào Khóa rồi sau vào đạo.

Các đoàn thể công giáo tiến hành, vì là “công giáo” nên thường chỉ những người đã chịu Rửa tội, có khi lại chỉ những người hạnh kiểm tốt, đời sống đạo đức gương mẫu thì mới được tham dự. Riêng Khóa và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình thì nhận đủ loại, với một điều kiện là hai vợ chồng dự hai ngày trọn. Vì vậy Khóa có “những người hạnh kiểm tốt, đời sống đạo đức gương mẫu”, và có những người không gương mẫu. Lại nhận cả những người “lạy Chúa, con là người ngoại đạo”.

      Trong 17 năm qua, nhiều người không công giáo dự Khóa, và sau Khóa thì mến đạo, tình nguyện cùng với bạn đời tham dự Lễ. Có người trước khắt khe trong việc cho con học đạo, nay cho con học, rồi cùng học và chịu Rửa tội. Có cặp đi Khóa năm trước, đến Khóa năm sau thì làm Phép Cưới ngay trong Lễ Thệ Hôn Một Đời khi bế mạc Khóa. Cặp khác vì được Ơn thâm sâu, nên khi chịu Rửa tội thì tặng tôi Áo Lễ.  Có khi mấy chục năm không thay đổi, nay sau hai ngày dự Khóa, lại thay đổi “như sự lạ”!

Trường hợp #2: Nhận người chưa đi Khóa vào họp Liên Gia hay Song Nguyền, rồi sau đi Khóa.

Thói quen là mỗi lần họp chỉ nhận một cặp, và phải cam kết dự ít là ba lần. Lý do nếu nhận đông thì loãng bầu khí, ngoài ra vì chưa đi Khóa nên bỡ ngỡ, nếu nhận nhiều thì họ tụ tập lại, dễ bàn tán những việc họ tưởng như đã biết vì “tâm lý thông thường ai chả thế”. Nhưng nhiều khi tình nghĩa lạnh nhạt chỉ vì tưởng tượng rằng người kia nhìn mình khinh khỉnh. Vì vậy John Powell, S.J. viết “Tình yêu tan rã không bắt đầu bằng đại họa mà bằng sự lạnh lùng – Broken love does not begin with crisis, rather with indifference”. Lại “như sự lạ” là bề ngoài như kỷ luật lỏng lẻo, nhưng thực tế Ơn Chúa xuống nhiều, kể cả khi nhận người chưa dự Khóa vào họp.

      Phải thêm ngay rằng “không có gì hoàn hảo dưới ánh mặt trời – nothing is perfect under the sun”, trừ duy nhất mình Thiên Chúa là hoàn hảo, nên các việc đã kể cũng như sẽ kể cũng chỉ tốt đẹp trong phạm vi còn là con người.

Trường hợp #3: Nhận vào Khóa người bị chồng bỏ, sau anh theo chị giống như “thuyền theo lái gái theo chồng”.

Khi thấy chị “là lạ”, không biết chị vào loại nào, hoa hậu hay hoa ôi? Tôi làm ra vẻ tự nhiên nhưng không tự nhiên về nhiều khía cạnh. Nhờ ơn Chúa, điều gì trong Khóa chị đã thực tập (thực tập chứ không phải chỉ “nghe giảng” thụ động thôi), thì khi về nhà chị đã làm như vậy với chồng. Không phải chỉ nói lời xin lỗi hay cảm ơn, mà còn phải biết diễn tả với tâm tình và cách thức như đã thực tập, nhất là như đã cam kết trước bàn thờ Thánh Gia và bàn thờ Đức Mẹ. Người đàn bà trẻ mà tôi thấy “là lạ”, thì sau Khóa ít tháng đã báo tin để tôi hợp ý Tạ Ơn, vì chồng chị rất hoà hợp đằm thắm. Nhiều lần cũng xẩy ra tương tự. Nhờ những Ơn Lành như vậy mà tôi đủ sức đi liên tục nhiều năm, mỗi năm khoảng 300 ngày như đã nói. “Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Xin cảm ơn đã ban những thay đổi ‘như sự lạ’ cho các người dự Khóa, rồi ảnh hưởng tốt đẹp sang cả người chưa dự Khóa”.

Trường hợp #4: Ông bà mỗi người mỗi giường, rồi trở lại “điều gì Thiên Chúa liên kết con người chớ phân ly”.

Trẻ có khó khăn của trẻ, rồi già có khó khăn của già. Có người bảo “già tuy khó nhưng đàng nào cũng lên Thiên Đàng”. Điều này đúng nhưng chưa đủ vì cần giúp các ông bà được sống thoải mái cả ở đời này trước khi chết. Nếu muốn “bỏ rơi” tuổi già thì hãy tưởng tượng như mình đã già, chỉ một số năm nữa mình cũng có khó khăn như vậy.

      Nhờ mang sẵn tâm tình “rồi mình cũng về già” nên tôi dễ để ý đến những cặp  thuộc  loại “ông nội” hoặc “cụ ngoại” khi dự Khóa.

      Trong Khóa 231 mới đây, có cụ đã nhiều năm không nằm chung giường, bề ngoài thật thánh thiện, làm nhiều việc đạo đức, nhưng “xả cõi lòng” bằng cách “nếu Chúa cho con về chầu Chúa thì con xin vâng, v.v.” Cần chú ý đến cách thức của cụ, tuy an phận nhưng như xác vô hồn, dửng dưng buồn nản. Đến tối thứ Hai và thứ Ba sau Khóa, sinh hoạt để duy trì và phát triển Ơn Thánh, thì hai cụ “vui như sáo”. Tôi hỏi: “Đọc kinh chung đã vậy, nhưng đã chung ...chưa?” Hai cụ tủm tỉm cười, cụ ông nói “Chưa, nhưng...” Tôi thêm “Tạ Ơn Chúa, và cứ từ từ, nhưng dầu 100 tuổi thì vốn làm thánh theo đấng bậc “Sự gì Thiên Chúa kết hợp, con người không được phân ly”.

Trường hợp #5: Khi trước thuộc loại “anh hùng chưa thiện chí”, sau Khóa thành “anh hùng dạy Giáo lý”.

Trường hợp tương tự đã xẩy ra rất nhiều, như anh chị Châu & Tố-Mai ở New Orleans đã nhắc tới ở trên. Hoặc như anh chị Thọ & Kim-Oanh ở San Jose. Anh Châu và anh Thọ đều thuộc loại ham đọc, ham học, và khi xưa thì chưa ...ham làm việc Chúa, việc đạo, tuy các anh giữ đạo rất tốt, và “giữ” kỹ tới mức ...giữ kín thì phải.  Sau khi dự Khóa thì hai anh, và nhiều anh nhiều chị khác, đã tích cực phục vụ “như sự lạ” “từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội”, miệng đọc Kinh Hôn Nhân Gia Đình thế nào thì tay chân và trí não cũng làm theo như thế.

Trường hợp #6: Anh “Tony” sửa điện thường xuyên ở nhà thờ Việt.

Nhiều người ngoại quốc dự Khóa vì có người phối ngẫu là người Việt. Có thể là người Mỹ trắng, Mỹ đen, hoặc cùng Á châu mà không phải người Việt, v.v. Trong những trường hợp này, tôi nói tiếng Anh ý chính của những điều cần thiết, rồi xếp đặt chỗ ngồi để phía người Việt dễ giải nghĩa cho phía “người ngoại quốc”. “Như sự lạ” ở chỗ những “người ngoại quốc” này đều được ơn. Anh “Tony” (tôi nhớ mặt, nhớ cách thức anh nói, nhớ lòng ân hận, nhớ anh quỳ dưới chân vợ là “chị Tin”, một thiếu phụ người Việt mảnh mai,... Không thể nói tên thật vì tôi không kịp xin phép khi viết những hàng này). Anh thay đổi cách sống với vợ con, với gia đình bên vợ và cả bên chồng. Anh cũng còn thay đổi cách thức sống với cộng đoàn người Việt. Đúng là “với con người thì không thể nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”. 

Trường hợp #7: Người lương mến người giáo khi dự “trại hè lương giáo”.

Cũng như San Jose hay San Diego, và nhiều nơi khác, hàng năm Toronto thường tổ chức trại hè. Dựng lều, ngủ đêm, văn nghệ, hội thảo, Thánh Lễ, v.v. Có năm San Jose còn thi đua bơi thuyền. Anh chị Linh & Mến nói rằng ở Toronto, Canada, nhờ mời các bạn hữu không phân biệt lương giáo đi dự trại hè mà nhiều người lương biết đến sinh hoạt của Công Giáo, rồi mến đạo, dự Lễ, v.v. Chúa dẫn đưa để người lương là con Chúa theo tình “thương yêu gần gũi bằng việc làm” trước khi là con Chúa theo nghi thức bề ngoài. Khi sống đích thực “mọi việc đều là cầu nguyện – everything is prayer” và “cầu nguyện trong mọi việc – prayer in everything”, thì mọi sinh hoạt đều quy hướng về “Chúa làm những điều trọng đại vì Danh Ngài là Thánh”, kể cả những việc bé nhỏ hay những việc bề ngoài có vẻ  trần thế.

Trường hợp #8: Tổ chức hội thảo, mời vị tiến sỹ thần học lừng danh châu Mỹ tới thuyết trình.

Nhiều lần và trên nhiều nơi đã có những hội thảo, những tĩnh tâm, những sinh hoạt ngoài nhà cũng như trong nhà, v.v. Anh chị Bửu & Kim Fax cho tôi ngày 7 tháng Giêng, 2003, trong đó có đoạn như sau: “Chúng con sẽ tổ chức Xuân Song Nguyền vào 25 tháng Giêng, 2003. Mừng Valentine’s vào 12 tháng Hai. Mời cha Cho đến Hội Thảo nhân dịp kỷ niệm Mười Năm Thành Lập Chương Trình tại Toronto vào 24 tháng Năm, 2003. Mọi chi tiết sẽ liên lạc với cha sau. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, cũng như chúng con luôn yêu thương và cầu nguyện cho cha, đặc biệt cho Khóa ở VN”. Cha Peter Phan Văn Cho là giáo sư, là khoa trưởng, và hiện là chủ tịch của hội các nhà thần học Bắc Mỹ, gồm khoảng 1600 nhà thần học, trong đó có Đức Hồng Y Avery Dulles. Nói không quá đáng rằng “Cha Cho điều khiển cả nhà thần học dòng Tên lừng danh thế giới, đến mức Đức Thánh Cha phong ngài lên làm Hồng Y, tuy vốn là một linh mục dòng Tên mà thôi”. 

Trường hợp #9: Trước khi đi Khóa thì không con, sau có con.

Điều này tôi nghĩ như “phép lạ” hơn là “sự lạ”. Đó là một cặp 11 năm không có con. Sau khi dự Khóa thì báo tin để xin tôi “cùng Tạ Ơn Chúa vì nhà con có thai”. Hơn năm sau anh lại báo “Tạ Ơn Chúa dùm vì nhà con sắp sinh cháu thứ hai”. Tôi mất liên lạc nên không hiểu anh chị còn cần tôi “Tạ Ơn” dùm nữa hay không.

      Có cặp sau khi dự Khóa ít năm thì tôi gặp lại, thấy có cháu nhỏ chạy quanh, anh chị vui vẻ chỉ vào cháu và giới thiệu “Con song nguyền đấy cha à”, v.v.

      Trước tiên là đức tin đưa tới hạ sinh trong những trường hợp ngoại thường, sau là tâm lý cộng tác vào niềm tin. Điểm tâm lý ở đây là vợ chồng giải tỏa được những uẩn khúc trong lòng, đồng thời ăn ngủ điều hòa ngoài thân xác. Khi trước tuy gần gũi về thể xác mà ít hoặc không gần gũi về tâm tình, nhất là không gần gũi nhau trong sự gần gũi với Chúa, nên cơ thể bải hoải mỏi mệt, không tiết ra đủ dịch tố, không tạo đủ điều kiện cho việc phối hợp giữa trùng và trứng. Nay nhờ an mạnh cả ba điều kiện là thân xác, tâm lý, và thiêng liêng, nên được hạnh phúc cộng tác với Chúa để tạo ra một thân xác mới và một linh hồn mới, thêm một nhân vị mới trong nhân loại.

Trường hợp #10: Không chấp nhận cho con lấy người da đen, sau con rể thật tốt lại là người da đen.

Đây là thảm trạng cho nhiều gia đình, là mầm mống “từ nhau” giữa nhiều cha mẹ và con đã trưởng thành. Có cha mẹ không muốn ở gần người Việt “lắm chuyện”, đưa các con tới ở những khu vực “toàn người đàng hoàng”. Rồi sau bàng hoàng vì con có người yêu tóc đỏ, tóc vàng, hay tóc hoe hoe. Vậy nếu muốn con lấy người Việt thì đừng chê Việt ở bẩn, ở xấu, mà nhờ có mình cùng ở để giúp dọn sạch sẽ, đẹp đẽ. Đẹp bên ngoài nhờ thu dọn, đẹp bên trong nhờ mình “đói cho sạch, rách cho thơm”, “giấy rách giữ lấy lề”. Sống đàng hoàng về cách cư xử và nhất là đàng hoàng về đạo đức bên trong.

      Anh Tha và chị Thứ trước khi dự Khóa thì “từ” con gái vì cô có người yêu là Mỹ đen. Sau khi đi Khóa anh chị cũng chưa chấp nhận được cái nhục có con rể da đen. Anh chị liên lạc xin tôi cầu nguyện và giúp ý kiến. Dần dần anh chị bảo “vì Chúa và thương con mà vợ chồng con đành chịu”.  Sau anh chị vui mừng báo “chưa thấy anh con trai nào tốt như Billy”.

      Vậy cần chú ý vài điều, thứ nhất, nếu để con khi còn trẻ thơ ở gần gũi với các trẻ nào, thì con quen thuộc với những trẻ đó, nên sau cũng cưới xin người mà con đã thoải mái từ lúc trẻ thơ. Thứ hai là có thể cưỡng ép được xác con xa người yêu, nhưng tim vốn gần, tuy đôi khi có thể áp dụng phương pháp “xa mặt, cách lòng”. Thứ ba, nếu cầu nguyện và khiêm nhường nhận mình có sơ suất, đánh động vào tình thương giữa con và cha mẹ, thì hy vọng con đổi ý. Nhưng luôn cần “cho con theo Ý Chúa chứ không phải ý con vì sợ mang tiếng”. 

Trường hợp #11: Thề rằng anh ruột chết thì chỉ đến nhìn quan tài ngoài đường phố mà không vào nhà, sau ân hận xin lỗi.

Thù hằn ngấm ngầm trong gia đình xẩy ra cũng nhiều, nên dễ giả dối “đẹp đẽ trưng ra, xấu xa đậy lại”. Khóa và Chương Trình giúp cảm nghiệm thấy Chúa thương yêu gần gũi mình, nên mình thương yêu gần gũi Chúa, và đó là phần thiêng liêng. Trên nền tảng thiêng liêng này, đi tới giải quyết khác biệt giữa vợ chồng, kể cả vợ chồng đạo đức nhưng “khắc khẩu”, giải quyết khác biệt giữa cha mẹ và con, cũng như đem lại “thương yêu gần gũi bằng việc làm” với đại gia đình và người khác.

      Vợ anh Thu đau khổ vì anh không làm hòa với anh ruột. Khi mới vào Khóa, anh Thu hầu như hét lên: “Lạy Chúa, con tha cho mọi người, nhưng không tha cho anh ruột con. Anh chết thì con cũng chỉ đứng ngoài phố ngó cái xác chứ không vào nhà” Từ mối thù thiên thu đi tới việc anh tha thứ ngàn thu, nhờ ơn Chúa và tác động tâm lý khi dự Khóa và sinh hoạt trong Chương Trình. 

Trường hợp #12: Thù bố vợ, thề trước bàn thờ rằng ông chết sẽ không để tang, sau đến trước bàn thờ xin ơn biết tha thứ và có hiếu.

Anh em thù oán nhau, bạn hữu lừa nhau, người cùng sở thuê cao bồi để thanh toán nhau, hai cửa tiệm tìm cách phá nhau, v.v. Khóa có nhiều người đã tốt, đã thánh thiện, nay nhờ Khóa và Chương Trình mà tốt hơn, thánh thiện hơn. Nhưng Khóa cũng giúp nhiều trường hợp tưởng vô phương cứu chữa, nhất là trường hợp lừa lọc nhau. Không thiếu con rể lừa lọc bên vợ, và cũng nhiều trường hợp bên vợ “xử tệ” với con rể.

      Anh Thiên gửi tiền về trong nhiều năm cho cả bên nội lẫn bên ngoại. Nhưng nội ngoại ganh tị, lên án là anh thiên lệch. Riêng bố vợ luôn kêu mình đau yếu, túng thiếu, nhà hư, v.v. Vì ở xa, ông khéo viết thư, khéo nói ngọt trên điện thoại viễn liên, nên anh bấn loạn, để dành từng đồng để “cha mẹ đôi bên đều là cha mẹ. Bên nào cần thì giúp hơn”. Nhưng khi về Quê thì biết rõ là ông “nói thế mà không phải thế”. Rồi ông mánh lới tổ chức một cuộc như ...toà án nhân dân ngay trong gia tộc để hạ nhục anh, ghép mọi tội đều do anh.  Anh đứng trước bàn thờ thề rằng “Bố chết con không để tang”. Nay đi Khóa, anh Thiên đứng trước bàn thờ, nức nở xin Chúa và Đức Mẹ cho đủ ý chí “Để tang khi bố chết vì tha thứ và có hiếu”. Đúng là “đối với Thiên Chúa thì mọi việc đều có thể”.

Trường hợp #13: Khó chấp nhận cách sống của người mới được bảo trợ sang ở chung một nhà, sau nhờ cầu nguyện, nên cố gắng dung hòa.

Nhiều “vỡ mộng” vì bảo trợ người thân sang chung sống. Tôi gặp cùng tình trạng này trên nhiều quốc gia, ở nhiều châu lục khác nhau. Nếu để cha mẹ ở chung một nhà khi mới bảo trợ thì hầu như 99% là tan nát. Con dâu hay con rể không chịu nổi sự trịch thượng, ở dơ, hoặc “đổ thừa” của bậc cha mẹ. Rồi bậc cha mẹ bị chạm tự ái vì hiểu lầm “chúng nó khinh thường”, mà không nghĩ tới việc con đã xa mình lâu năm, đã không cư xử giống mình, đã phải quen với cách thức của nước ngoài để sinh sống. Dễ cầm tiền của nước ngoài nhưng dễ bực tức vì con sống theo nước ngoài. Lý tưởng là biết dung hoà, nhưng đó là điều thật khó.  

      Về vợ chồng thì không hiểu có được phân nửa hoà thuận khi bảo trợ nhau không? Khóa không giúp được hết nhưng giúp rất nhiều.

      Anh Viết định bỏ bố vợ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tất cả để đi ở chỗ khác, vì không chịu được bố vợ mới sang mà cái gì cũng cho rằng mình đúng. Ông còn đi vệ sinh mà không giật nước, khạc nhổ ngay bên bàn ăn, v.v. Nói thì ông la toáng, lối xóm cũng nghe thấy. Anh Viết thật buồn. Anh viết lời cầu nguyện trên cuốn “Xin Cầu Nguyện – Petition Book” mỗi lần đi Lễ, và anh đi Lễ hầu như hàng ngày. Anh hỏi ý kiến thì tôi gợi ý anh viết thành thư, và viết trong cầu nguyện. Viết để xả cõi lòng ra ngoài, và để dễ sửa cho ưng ý. Rồi trao cho vợ và cho bố vợ. Anh nói “Con chưa nghĩ đến cách này. Xin cha cầu nguyện”. Anh đi Khóa rồi nên tôi dễ nói. Khi tôi viết trang này thì nghĩ rằng anh Viết cũng đang viết trong cầu nguyện. Có lẽ cũng không nên trách móc bố vợ của anh Viết quá đáng. Cũng cần để ông có thời gian thích ứng. Những việc này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn như Chúa dạy “Ai kiên nhẫn đến cùng sẽ được cứu rỗi”. 

Trường hợp #14: Khóa gồm người không biết viết tiếng Việt, ngồi bên cạnh cặp vợ là nha sỹ, chồng là bác sỹ, v.v.

Tới đầu năm 2003, có 10 vị tổng giám mục và giám mục đã đến Khóa để cùng lắng nghe, cầu nguyện, hoặc dâng Thánh Lễ. Hàng trăm linh mục và nam nữ tu sỹ dự Khóa. Hàng trăm vị giáo sư, kỹ sư, nha sỹ, dược sỹ, bác sỹ cũng đã dự Khóa. Và cũng hàng trăm người không biết đọc biết viết tiếng Việt đã dự Khóa. Điều “như sự lạ” là tất cả đều đi vào thâm sâu, đều thay đổi từ trong tim. Khóc không phải là mục đích nhưng là cách bày tỏ sự thay đổi chân thật. Tôi không thấy ai giả dối trong số hàng ngàn người đã khóc khi tham dự Khóa hoặc tham dự các buổi họp sau Khóa.

      Được ơn ích trong khi người tham dự thuộc đủ mọi thành phần tốt/xấu, có học/thất học, tuổi già/tuổi trẻ, người Việt/người nước khác, v.v., lý do vì phương pháp của Khóa và của Chương Trình là “ý chí cảm nghiệm cụ thể để thay đổi đời sống”. Tuy có phần tri thức khi nghe diễn giải, nhưng phần chính yếu là ý chí để “khiêm nhường nói ra điều yếu đuối mình đang chiến đấu”. Khóa dùng học tập, học hành nhiều hơn là học hỏi, tra vấn, vì vậy mọi người dễ coi nhau như ruột thịt, tránh được trở ngại vì người giỏi/người dốt, người biết nhiều/biết ít, v.v. Có khi người biết ít lại nhiều ý chí, can đảm, và khiêm nhường để làm, để đem ra thực hành nhiều hơn người “tri thức suông”.  

Trường hợp #15: “Đạo quân hốt rác”.

Đã kể rồi nên ở đây chỉ nêu lên động lực đưa tới việc hốt rác. Đó là trong Khóa, nhất là hai tối thứ Hai và thứ Ba sinh hoạt sau Khóa, tôi luôn nhấn mạnh đến việc cần làm tông đồ song đôi trong Hội Thánh, trong những sinh hoạt âm thầm để phục vụ ở bất cứ đâu. Cùng một nội dung, cùng một một cách thức của cùng một người, nhưng kết quả khác nhau, vì có nơi tiến triển vừa nhanh vừa lâu bền, trái lại có nơi mời gọi từ năm này qua năm khác mà vốn dậm chân tại chỗ. Riêng nơi có “đạo quân hốt rác”, làm sững sờ đại hội Công Giáo toàn quốc, thì cũng nơi này có những khó khăn không ai ngờ.

      Tôi chỉ là người gieo hạt. Còn người nào hoặc nơi nào là đất tốt, bụi gai, lề đường, hay đá sỏi, thì tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết, bạn biết, mọi người đều biết, đó là có Lễ Kính Thánh Giá Khải Hoàn vào ngày 14 tháng 9 hàng năm. Tức là cần theo Chúa trong Tuần Thánh để được theo Chúa trong Chúa Nhật Phục Sinh.

Trường hợp #16: Các “Trạm Phát Thuốc Song Nguyền” cho người cùng khổ.

Tôi ngại “hồi ký” về những dành dụm để làm việc tông đồ cho người nghèo, nhưng vì là truyện của một cá nhân, nên tha thứ khi tôi kể đôi chút về những dành dụm này. Tôi khấn khó nghèo, và  hiểu chữ “khó nghèo” theo nghĩa nếu mình làm ra tiền thì tiền này cần ích lợi cho người nghèo. Vì vậy ngoài việc nạp cho nhà dòng và việc cần dùng để chu toàn bổn phận tông đồ, bổn phận chữ hiếu, thì tôi dè sẻn để giúp mái nhà thờ sập, đường đi ở nơi sình lầy, trường học thuộc xóm làng xa xăm, xây dựng cơ sở đào tạo giáo lý viên, trường sơ cấp, nghĩa trang sình lầy, nhà phát triển ơn kêu gọi, nơi lưu trữ các tài liệu về các vị tử đạo mà nay để mối mọt, ẩm uớt, không gấp rút thì mai một, v.v.

      Sau khi chịu phí tổn 23 ngàn mỹ kim để có trạm phát thuốc song nguyền I, do viện phụ Louis Trương Sinh đảm nhận ở Thiên Bình, đường Biên Hoà/Vũng Tàu, thì tôi mời gọi các anh chị trong Chương Trình gây quỹ. Rồi anh chị Quyết & Điệp sáng kiến ra “Heo Đất Tình Thương”. Tôi chỉ biết tạ ơn Chúa, cầu mong những người nghèo khổ ở Nam, Trung, và Bắc, tuy không giúp được hết mọi người, nhưng ít ra mỗi nơi đều có những người được chăm sóc nhờ các trạm phát thuốc song nguyền. Hiện nay Mẹ Trần Sâm, OP., bề trên Dòng Nữ Đa Minh Hố Nai, đang liên lạc để có trạm phát thuốc song nguyền II trên Cao Nguyên. Tôi cũng liên lạc để có trạm phát thuốc song nguyền III ở miền cố đô Huế, và trạm phát thuốc song nguyền IV ở ngoài Bắc, do Sơ Thương, Đa-Minh, Thủ Đức đảm trách,v.v. Trong sức mỏng dòn, riêng tôi cần tìm ra 30 ngàn đô. Anh chị Quyết & Điệp và các anh chị đều một lòng thương giúp người nghèo. Tôi ngửa mặt trông lên để Cảm Tạ, Ngợi Khen, và Cầu Xin để có thể cùng nhau xoa dịu phần nào những chi thể đau khổ của Chúa Kitô. Ngài chịu đóng đinh vì thương yêu tôi, thương yêu bạn đọc những trang này, và thương yêu mọi người, cả nhân loại chúng ta. 

Trường hợp #17: Lập “Hội Bảo Trợ Nữ Tu và Từ Thiện Việt Nam”.

Đã viết rồi nên chỉ ghi lại tâm tư khi tôi khuyến khích ông bà Lai & Lành vào năm 1991. Lúc đó tôi không nghĩ rằng hội có thể nhận trên 650 ngàn mỹ kim một năm, như năm 2002. Liên tiếp mấy năm gần đây, năm nào cũng từ nửa triệu trở lên. Ông bà Lai & Lành thật nhu mì, lúc đó chỉ nghĩ sao có đôi chút để giúp các nữ tu cơ cực trong các trại cùi, hoặc lam lũ ở Cao Nguyên Miền Thượng, nhất là các nữ tu thuộc dòng Đức Mẹ Thăm Viếng ở Huế. Có lẽ lúc đầu chỉ nghĩ đến dòng này thôi. Vậy mà “Tình Yêu Thăm Thẳm” thật nhiệm màu! Sau khi ông bà trao lại cho anh chị Quý & Lan và các ông bà anh chị khác, thì ông bà vốn hoà hợp tận tâm, rồi tân ban chấp hành cố gắng vượt mức. Nhiều lần anh Quý nói với tôi “Nhờ ơn Chúa và nhờ có cha, nên nhiều người tín nhiệm. Nhiều ân nhân trao tiền cho hội để làm các việc từ thiện như quý vị muốn giúp đỡ. Vì vậy trong năm nay, tính đến bây giờ, hội đã nhận...” Lần này anh báo “200 ngàn”, lần khác “350 ngàn”, lần nữa “600 ngàn”, v.v. Anh chị Quý & Lan và ông bà Lai & Lành đã đi Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

      Như vậy mà không Ca Khen tình Yêu Chúa, không Vững Tin Lên Đường Phục Vụ, thì đúng là thuộc về 9 người phong cùi được chữa lành mà không trở lại Cảm Ơn Chúa! 

Trường hợp #18: “Nhờ đức tin nên quý vị chữa bệnh mau hơn văn phòng tâm lý”.

Người nói câu trên là bác sỹ Nguyễn Hữu Sản, nổi tiếng quốc tế về chữa bệnh tâm thần. Khi tổ chức Khóa ở Toronto đến năm thứ hai hoặc thứ ba, ông nghe biết có những cặp gặp khó khăn, nhờ đi Khóa mà trở lại an vui, thì ông muốn tham dự “xem ra sao”. Tối thứ Sáu có mình ông dự, vì bà là người Tây lại không được khoẻ. Vậy mà sáng thứ Bẩy ông đã đưa bà tới Khóa. Tôi nói thêm tiếng Anh, nhất là nhờ sự thông dịch của ông cho bà, nên bà dự hết cho đến tiệc Mừng Cana, kết thúc Khóa vào chiều Chúa Nhật. Theo chương trình ấn định sẵn thì có phần phát biểu cảm tưởng của khóa viên. Bác sỹ Sản đã nói đại ý như trên.

      Tôi chỉ biết như một em bé để cùng bạn ngợi khen Thiên Chúa Tình Yêu “Biết lấy gì Cảm mến, Biết lấy chi Báo đền, Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con”. Muốn tri ân chân thật thì cần dấn thân phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người, từ ít người cụ thể đi tới mọi người, hàng tỷ người mà mình không thể giáp mặt, nhưng qua hy sinh và cầu nguyện thì gặp nhau trong Chúa. Trên Thiên Đàng chắc chắn rất thân mật, “tay bắt mặt mừng” với từng người và mọi người, nên cần vững tin để gặp nhau ngay đời này trong kinh nguyện.

        Nhận lãnh nhiều, đền đáp bao nhiêu?

Lòng thành Cảm Tạ khi sớm chiều.

Gẫm suy và âm thầm viết lách,

Tổ chức rồi loan báo đi nhiều.

Giãi bày tình tự mình thao thức,

Diễn giải tâm lý người dễ yêu. 

Được vậy tất cả đều do Chúa,

Dấn thân phục vụ hồn phiêu diêu!

               (Vụn Bánh Thơ 69*).?

 

***

Vụn Bánh Thơ 70/119

Ngày 5 tháng 8, 2000, Lễ Vàng Hôn Phối của ông bà Đinh Viết Chấn là anh ruột của Đức Ông Đinh Đức Đạo (nay,2017, l Gim Mc Xuân Lộc), tôi viết lời thơ:

Lễ Vàng Hôn Phối hợp hoan,

Đức Ông Hiền Đệ băng ngàn Chủ dâng.

Gia đình con cháu bạn thân,

Bao người xum hợp quây quần đủ đông.

Chúc ông bà Chấn như hồng,

Tỏa hương thơm nức bao công việc lành.

Đời nay rạng rỡ thơm danh,

Đời sau Chúa thưởng lòng thành phúc vinh.

                       (có sửa).

Muốn đọc thơ tiếp thì mở chương 16 ở cuối,

và xin cầu cho một người rất cần lời cầu.

Hết lòng Cảm Ơn.?

 

   YÊU thương GẦN gũi Bằng VIỆC Làm                

                        

Mời lên Facebook:

-o- https://www.facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh

và lên ba mạng:

1.   https://sndv.wordpress.com

2.   http://cttthngd.net

3.   https://tthngdvictoria.wordpress.com/