Chân thành phân ưu cùng chị Kim Oanh và tang quyến (Đan Mạch)

CHÂN THÀNH PHÂN ƯU

Được tin Song Nguyền, Ông GIUSE ĐỖ DUY NGHĨA Qua đời ngày 15 tháng 12, năm 2014 tại Thủ đô nước Đan-Mạch, hưởng thọ 80 tuổi. Từ mấy chục năm qua, nhất là lúc đầu phôi thai, Chương Trình TTHNGĐ gọi thân thương là "Anh" Nghĩa đã tích cực với các gia đình ở nước Đan Mạch đã vậy, lại còn đi ra nước ngoài để mở Khóa, sinh hoạt, để đem "Thương yêu Gần gũi bằng Việc Làm" đến các nơi.

Xin Chia buồn với hiền thê của Anh là Chị Kim Oanh, với toàn thể tang quyến, và với Chương Trình TTHNGĐ Đan Mạch. Nguyện xin Chúa sớm đưa Linh hồn Giuse về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng, và an ủi chị Oanh cũng như mọi ngưởi thân yêu trong lúc tử biệt này.

Chân thành, Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J. Thành kính chia buồn