Chúc Mừng PHONG TRÀO THIỂU NHI THÁNH THỂ họp mặt kỷ niệm 100 năm tại Roma ngày 4-10.8.2015 với sự hiện diện của ĐTC Phanxico

TNTT Weekly Week of July 27th, 2015

HOT! HOT! HOT! LỊCH SINH HOẠT 2015-2018

With great excitement, the Curriculum Committee announces its publication of the Weekly Scripture...

EUCHARISTIC MOVEMENT CENTENNIAL CELEBRATION IN ROMEBan Chấp Hành Trung Ương xin chia sẻ chút thông...

EUCHARISTIC MOVEMENT CENTENNIAL CELEBRATION IN ROMEBan Chấp Hành Trung Ương xin chia sẻ chút thông...

GIFT FOR PAPA FRANCIS!!!

Thank you to all who contributed to this meaningful gift (chapter group pictures) for Pope Francis...

HƯỚNG TÂM LÊN - BACK TO TNTT

As we prepare for the next issue of HTL "back to TNTT", please submit pictures, essays, or videos on...

VỀ ĐẤT HỨA 6

Much appreciated to those who've signed up to join the Coming to Promise Land Organizing Committee!...

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!

CONGRATULATIONS TIBERIA 7!Congratulations to those who've just completed their Tiberia VII training...

NEWEST HLV TRUNG CẤPCongrats to HLVTC Peter Le Hung Nam Phong, UVPV BCHTU, on his willingness to...

SA MẠC XUẤT HÀNH 26, MTNChào mừng Sa Mạc Xuất Hành 26 HLTH cấp I thuộc Miền Tây Nam. Sa mạc sẽ được...

UPCOMING EVENTS

Jul 31stSa Mạc Xuất Hành 26 – HLHT Cấp 1 – Prado Regional Park, CA

August 4th-10thEucharistic Movement Centennial Celebration, Rome

Aug 13thSa Mạc Dấn Thân 16 & Tin Yêu 13 – HLHT Cấp 1 & Cấp 2 Ngành Ấu – Stockton, IL

Aug 21stGiêrusalem 6 – Đại Hội Huynh Trưởng Miền Tây Nam – Big Bear, CA

Aug 27thSa Mạc Ánh Lửa 21 & Samaritano 57 – HLHT Cấp 1 & Trợ Tá – Triangle, VA

Sep 4thSa Mạc Lửa Hồng 21 & Bêlem 4 – HLHT Cấp 1 & Cấp 2 Ngành Ấu – Shelton, WAvà Sa Mạc Vươn Lên...

Sept 6thTNTT fundraising galas kick-off in San Jose, CA

Sept 20thTNTT fundraising gala in Westminster, CA

OCT 24THTNTT fundraising gala in Addison, IL

OCT 24THTNTT fundraising gala in Seattle, WA

TNTT WeeklyFacebooksẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong...