Chương Trình và Gia tộc tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn cho Sáng Lập Phêrô CHU QUANG MINH

Trọng kính 

Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Sơ, 

Quý Song Nguyền các nơi Hải Ngoại và Quê Nhà, 

Quý Thân Tộc và Bằng Hữu

Xin Mời lên Facebook TTHNGĐ:

https://facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh

để xem hình Chương Trình và Gia tộc tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn cho con ngày 2/ 6/ 2018. Về Chương Trình, thì Gia Đình là việc tông đồ duy nhất con làm, nên cả năm 2018, con đến giúp nơi nào thì nơi đó đều Tạ Ơn cho con trong Lễ Thệ Hôn Một Đời, hoặc Thánh Lễ Bế Mạc. Nhưng Chương Trình phối hợp với Gia tộc, thì chỉ có Thánh Lễ này tại SAN JOSE, vì con về hưu và chết tại San Jose. 

Con Cảm Ơn trong Chúa và Đức Mẹ Thương Xót vô biên,

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.