CHƯƠNG TRÌNH TÔNG DU HOA KỲ THÁNG 9/2015 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Schedule: 2015 Apostolic Journey of Pope Francis to the United States of America

Here is the schedule for Pope Francis' September 2015 Apostolic Journey to the United States of America as released by the Vatican on June 30, 2015.  All times listed are Eastern Daylight Time.

Đây là chương trình Chuyến Tông Du Hoa Kỳ Tháng 9/2015 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được Tòa Thánh Vatican công bố ngày 30/6/2015.  Lịch trình theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

 

 

 

 

tuesday, september 22 (washington, dc)

 • 4:00 p.m.    Arrival from Cuba at Joint Base Andrews

-Tới phi trường Andrews từ Cuba

wednesday, sePtember 23 (washington, dc)

 • 9:15  a.m.  Welcome ceremony and meeting with President Obama at the White House

-Nghi lễ đón tiếp và gặp gỡ Tổng thống Obama tại Nhà Trắng

 • 11:30 a.m. Midday Prayer with the bishops of the United States, St. Matthew's Cathedral

-Đọc Kinh Trưa với các Giám mục Hoa Kỳ tại Nhà thờ Chánh Tòa St. Matthew

 • 4:15  p.m.  Mass of Canonization of Junipero Serra, Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception

-Lễ Tuyên Thánh cho Chân phước Junipero Serra, Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm

thursday, september 24 (washington, dc, new york city)

 • 9:20  a.m.  Address to Joint Session of the United States Congress

-Diễn văn trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ

 • 11:15 a.m. Visit to St. Patrick in the City and Catholic Charities of the Archdiocese of Washington

-Thăm Thánh đường St. Patrick và Bác ái Công giáo của Tổng Giáo phận Washington

 • 4:00 p.m.   Depart from Joint Base Andrews

-Rời phi trường Andrews

 • 5:00 p.m.   Arrival at John F. Kennedy International Airport

-Tới phi trường quốc tế John F. Kennedy

 • 6:45 p.m.   Evening Prayer (Vespers) at St. Patrick's Cathedral

-Đọc Kinh Chiều tại Nhà thờ Chánh Tòa St. Patrick

FRIDAY, SEPTEMBER 25 (NEW YORK CITY)

 • 8:30  a.m. Visit to the United Nations and Address to the United Nations General Assembly

-Thăm và đọc Diền văn trước Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

 • 11:30 a.m. Multi-religious service at 9/11 Memorial and Museum, World Trade Center

-Gặp gỡ Liên Tôn tại Bảo Tàng Ghi Nhớ 9/11, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới

 • 4:00  p.m.  Visit to Our Lady Queen of Angels School, East Harlem

-Thăm Trường học Nữ Vương Các Thiên Thần, East Harlem

 • 6:00  p.m.  Mass at Madison Square Garden

-Thánh Lễ tại Quảng Trường Madison

saturday, september 26 (new york city, philadELphia)

 • 8:40  a.m.  Departure from John F. Kennedy International Airport

-Rời phi trường quốc tế John F. Kennedy

 • 9:30  a.m.  Arrival at Atlantic Aviation, Philadelphia

-Tới phi trường Atlantic, Philadelphia

 • 10:30 a.m. Mass at Cathedral Basilica of Sts. Peter and Paul, Philadelphia

-Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và Phaolô, Philadelphia

 • 4:45  p.m.  Visit to Independence Mall

-Thăm Independence Mall

 • 7:30  p.m.  Visit to the Festival of Families Benjamin Franklin Parkway

-Thăm Ngày Hội Các Gia Đình tại Benjamin Franklin Parkway

sunday, September 27 (philadelphia)

 • 9:15   a.m.  Meeting with bishops at at St. Martin's Chapel, St. Charles Borromeo Seminary

-Họp mặt với các Giám mục tại Nhà nguyện St. Martin, Chủng viện St. Charles Borromeo

 • 11:00  a.m. Visit to Curran-Fromhold Correctional Facility

-Thăm Nhà tù Curran-Fromhold

 • 4:00  p.m.   Mass for the conclusion of the World Meeting of Families, Benjamin Franklin Parkway

-Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Gia Đình Thế Giới, Benjamin Franklin Parkway

 • 7:00   p.m.  Visit with organizers, volunteers and benefactors of the World Meeting of Families, Atlantic Aviation 

-Thăm các nhà tổ chức, thiến nguyện viên và các nhà tài trợ Đại Hội Gia Đình Thế Giới, phi trường Atlantic

 • 8:00   p.m.  Departure for Rome

-Lên đường về Rome