Cung Chúc Tân Xuân

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

 * email: cttthngd@yahoo.com

 

Cung Chúc Tân Xuân

 

Trong giờ phút linh thiêng nhất của

Ngày Đầu Năm Mới Đinh Dậu 2017.

 

Chúng con và toàn thể anh chị em thành viên

Ban Điều Hành TƯ-CT/TTHNGĐ Hải Ngoại,

Thành tâm nguyện xin Thiên Chúa

là Chúa của Mùa Xuân Bất Tận

tuôn đổ muôn ƠN PHƯỚC LÀNH hồn-xác

 

trên:

Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri,

Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Gia đình HĐGM/VN,

Đức Ông Fx. Phạm Văn Phương, Vấn Nguyền I-TƯ/HN.

Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Vấn Nguyền II-TƯ/HN.

Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Cha Vấn Nguyền và Chỉ đạo CT/ Tq VN

Cha TLN/TƯ/HN Fx. Trần Q. Tuấn, Cha TLN/ tqVN Phaolô Nguyễn Luận

Quý Cha TLN/ Linh Nguyền Hải Ngoại và Quê Nhà,

Quý Tu Sĩ và Phó tế,

Quý AC Chủ Nguyền và BĐH Toàn quốc Việt Nam,

Quý BĐH các địa phương Hải Ngoại và Quê Nhà,

Từng quý anh chị Song Nguyền, Gia đình và Thân hữu khắp nơi.

 

Đồng thời,

Xin dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa, về

30 Năm Hồng Ân

Chương Trình Phục Vụ Hạnh Phúc các Gia Đình

 

Tha thiết nguyện xin Thiên Chúa xuống ơn, để

CT/TTHNGĐ Hải Ngoại và Quê Nhà

ngày càng đem lại NHIỀU ÍCH LỢI HƠN CHO CÁC GIA ĐÌNH,

và làm VINH DANH THIÊN CHÚA.

 

Thay mặt BĐH TƯ/HN.

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền.