GX. THÁNH GIUSE MỪNG TAM NHẬT THÁNH - LỄ VỌNG PHỤC SINH 31-3-2018