Hân Hoan Chúc Mừng 10 Năm Thành Lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo phận Đà Nẵng Và 50 Năm Linh Mục - 80 Năm Tuổi Đời. Cha Giuse Vũ Dần, Vấn Nguyền Toàn quốc Việt Nam

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

Email: cttthngd@yahoo.com

 

Hân Hoan Chúc Mừng

 

10 Năm Thành Lập

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Giáo phận Đà Nẵng

 

 

50 Năm Linh Mục - 80 Năm Tuổi Đời.

Cha Giuse Vũ Dần, Vấn Nguyền Toàn quốc Việt Nam

 

Với sự Chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn

của

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Thứ Bẩy, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

***

 

Cùng với Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh, S.J

Cha TLN/TƯ/HN -Fx.Trần Quốc Tuấn, Quý Cha/ Phó tế Linh Nguyền

Các Ban Điều Hành và Quý Song Nguyền Hải Ngoại

 

Chúng con hiệp dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa

và hân hoan Chúc Mừng hai sự kiện đặc biệt trên,

 

Nguyện xin Thánh Gia luôn nâng đỡ và đồng hành

cùng Quý Cha và Quý Anh chị Song Nguyền Đà Nẵng,

Cách riêng Cha Giuse, Vấn Nguyền Toàn quốc Việt Nam

Để

Chương Trình tại Giáo phận Đà Nẵng ngày càng phát triển

PHỤC VỤ HẠNH PHÚC CÁC GIA ĐÌNH và VINH DANH THIÊN CHÚA

 

Chúc Mừng, Chúc Mừng

 

Thay mặt BĐH/TƯ-CT/TTHNGĐ Hải Ngoại,

 

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền.