Hồng Ân tại Oregon, CT/TTHNGGĐ từ Portland sang Tigard

OREGON: Gần 20 năm qua, từ Đức Ông Phạm Văn Ninh, đến Quý Cha TH Nhà Chúa (Portland-GX LaVang), nay là Cha Hoàng Nhật (Tigard, GX Antôn), CT/TTHNGĐ Tích Cực "THƯƠNG Yêu GẦN gũi Bằng VIỆC LÀM, ðặc biệt qua Cuối Tuần 8, 9, 10/ 05/ 2015

Xin kính gửi mạng Flickr về Oregon dưới đây để mong Tạ Ơn Thánh Gia và Cầu Nguyện

để luôn bằng an phục vụ trong Lượng Hải Hà Thương Xót của Chúa Nhân Từ:

http://www.flickr.com/photos/126757742@N03/sets/72157652227531940