KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI Nhiệm Kỳ 2019-2024

 

KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI Nhiệm Kỳ 2019-2024

 

Kính trình qúy Đức Ông và qúy Cha trong Ban Giám Sát Tổ Chức Bầu Cử:

-Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Vấn Nguyền I Hải Ngoại

-Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Vấn Nguyền II Hải Ngoại

-Cha Giuse Vũ Dần, Tổng Vấn Nguyền Toàn quốc VN

-Cha Phêrô Chu Quang Minh, SJ, Sáng Lập Chương Trình TTHNGĐ

-Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn, Tổng Linh Nguyền Hải Ngoại

-Cha Phaolô Nguyễn Luận, Tổng Linh Nguyền Toàn quốc VN

 

 

A. TỔNG KẾT DIỄN TIẾN CUỘC BẦU CỬ:

 

1/ Ngày 13/01/2019, Ban Bầu Cử đã gửi thông báo tới toàn thể các thành viên Chương Trình TTHNGĐ Hải Ngoại, mời gọi quý Song Nguyền tự ứng cử hoặc đề cử các ứng viên.

 

2/ Ngày 01/03/2019 kết thúc giai đoạn tự ứng cử và đề cử, Ban Bầu Cử đã nhận được các Phiếu Ứng Cử / Đề Cử, với kết quả là không có Song Nguyền nào tự nguyện ứng cử, mà chỉ có các Song Nguyền được đề cử.

 

3/ Sau khi thông báo kết quả 11 cặp Song Nguyền được đề cử gửi ra ngày 4 tháng 3 năm 2019, đa số quý anh chị đã gửi thư cho Ban Bầu Cử ngỏ lời cám ơn và xin rút tên ra khỏi Danh sách Ứng viên với những lý do khác nhau. Chỉ còn lại một Ứng viên Chủ Nguyền là SN Phạm Văn Quyết & Điệp, hai Ứng viên Phó Nguyền Ngoại Vụ là SN Hoàng Văn Duy & Nga và SN Phạmduy Thông & DiệuTú; không có Ứng viên Phó Nguyền Nội Vụ.

 

4/ Vì không có Ứng viên Phó Nguyền Nội Vụ, nên Ban Bầu Cử đề nghị lên Cha Sáng Lập, Cha Tổng Linh Nguyền và Hội Đồng Song Nguyền Trung Ương Hải Ngoại: PHÓ NGUYỀN NỘI VỤ sẽ bao gồm qúy Chủ Nguyền đương nhiệm các nước Hải Ngoại và các Miền Hoa Kỳ; hiện nay có 11 cặp SN liên hệ.

 

B. BẦU CỬ CHỦ NGUYỀN & PHÓ NGOẠI VỤ & PHÓ NỘI VỤ:

 

1/ Ngày 25/03/2019, Ban Bầu Cử gửi ra thông báo bầu cử với Danh sách Các Cử Tri, gồm 54 Linh Nguyền và 150 Song Nguyền, cùng Phiếu Bầu Cử cho 3 chức vụ:

  1. Ứng Viên Chủ Nguyền: SN Phạm Văn Quyết & Điệp
  2. Ứng Viên Phó Nguyền Ngoại Vụ, các Cử Tri chọn 1 trong 2 vị sau đây:

SN Hoàng Duy & Nga hoặc SN Phạmduy Thông & DiệuTú

  1. Phó Nguyền Nội Vụ bao gồm 11 Chủ Nguyền các Quốc gia và các Miền Hoa Kỳ.

 

2/ Ngày 01/05/2019 kết thúc cuộc bầu cử, Ban Bầu Cử đã nhận được 90 Phiếu Bầu Cử, gồm 5 phiếu từ các Linh Nguyền và 85 phiếu từ các Song Nguyền, trong đó có 3 cặp Song Nguyền bầu 2 phiếu riêng nên chỉ tính một phiếu bầu; có một phiếu trắng với lý do ghi trong điện thư là vì không biết rõ các anh chị Ứng viên.

 

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

 

1/ Sau khi tổng kết số Phiếu Bầu Cử, Ban Bầu Cử đếm các phiếu bầu cử với kết quả số phiếu các Cử Tri bầu cho từng chức vụ như sau:

  1. Chủ Nguyền: 89 phiếu bầu cho SN Phạm Văn Quyết & Điệp
  2. Phó Nguyền Ngoại Vụ: 26 phiếu bầu cho SN Hoàng Duy & Nga; 58 phiếu bầu cho SN Phạmduy Thông & DiệuTú; 4 phiếu để trống không ghi tên Ứng viên.
  3. Phó Nguyền Nội Vụ: 89 phiếu bầu cử đồng ý các Chủ Nguyền các Quốc gia và các Miền Hoa Kỳ; hiện nay là 11 Chủ Nguyền sau đây (sẽ cập nhật mỗi khi BĐH Quốc gia hoặc Miền có sự thay đổi giữa nhiệm kỳ):

(1) Sydney, Úc châu: SN Vũ Tiến Xuân & Bạch-Yến

(2) Đan Mạch, Âu châu: SN Nguyễn Hải Trường & Thay

(3) Gia Nã Đại: SN Nguyễn Văn Hiển & Phượng

(4) Nhật Bản: SN Phạm Đức Kiên & Tâm

(5) Orange, Miền Nam California: SN Lê Phương & Huệ

(6) San Jose, Miền Bắc California: SN Đoàn Ngọc Hoàn & Thu-Hằng

(7) Houston, Miền Trung Nam Hoa Kỳ: SN Trần Đình Lộc & Lan

(8) Atlanta, Miền Đông Nam Hoa Kỳ: SN Hoàng Duy & Nga

(9) Washington DC, Miền Thủ Đô Hoa Kỳ: SN Phạm Công Tự & Yến

(10)        Boston, Miền Đông Bắc Hoa Kỳ: SN Nguyễn Dương & Thu

(11)        Detroit, Miền Trung Bắc Hoa Kỳ: SN Nguyễn Hữu Nam & Chi

 

2/ Cha Tổng Linh Nguyền Hải Ngoại sẽ công bố kết quả bầu cử với Hội Đồng Song Nguyền Thế Giới ngày 31/05/2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ La Salette, TGp Boston.

 

Nguyện cầu Thánh Gia Giêsu-Maria-Giuse chúc phúc lành Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình hôm nay và luôn mãi.

 

Chúa Nhật III Phục Sinh, ngày 05 tháng 05 năm 2019

BAN BẦU CỬ 2019

LM Giuse Nguyễn Xuân Thiện, Trưởng Ban

SN Đặng Văn Kiếm & Uyên Phương, Ký Nguyền

SN Nguyễn Dủ Khiêm & Thanh Trúc