KÍNH CHÚC GIÁNG SINH & NĂM MỚI Thay mặt Song Nguyền CTTTHNGĐ TGP Sài Gòn Cặp Chủ Nguyền Bính & Lý

XIN KÍNH CHÚC:
QUÝ ĐỨC CHA – QUÝ ĐỨC ÔNG
CHA SÁNG LẬP PHÊRÔ CHU QUANG MINH
QUÝ CHA VẤN NGUYỀN - QUÝ CHA TỔNG LINH NGUYỀN

QUÝ CHA GIÁM NGUYỀN - QUÝ CHA LINH NGUYỀN
QUÝ ANH CHỊ CHỦ NGUYỀN
QUÝ ANH CHỊ TRONG CÁC BAN ĐIỀU HÀNH
NHÂN LỄ KÍNH THÁNH GIA THẤT
BỔN MẠNG CTTTHNGĐ TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
NGÀY 30 – 12 - 2016
TOÀN THỂ SONG NGUYỀN VÀ QUÝ QUYẾN:
 
MUÔN HỒNG ÂN NƠI THÁNH GIA THẤT
MÙA GIÁNG SINH 2016: VUI TƯƠI – AN BÌNH – THÁNH ĐỨC
NĂM MỚI 2017: AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – HẠNH PHÚC
 
Thay mặt Song Nguyền CTTTHNGĐ TGP Sài Gòn
Cặp Chủ Nguyền Bính & Lý