KẾT QUẢ ĐẠI HỘI VỀ BÊN MẸ LA VANG BẾ MẠC TẠ ƠN 30 NĂM HỒNG ÂN PHỤC VỤ GIA ĐÌNH 28-5-2018

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI VỀ BÊN MẸ LA VANG BẾ MẠC TẠ ƠN 30 NĂM HỒNG ÂN PHỤC VỤ GIA ĐÌNH 28-5-2018