KỶ NIỆM KIM KHÁNH THỤ PHONG LINH MỤC CHA SÁNG LẬP PHÊRÔ CHU QUANG MINH - 13-5-2018 TẠI GX. ĐỨC MẸ LA VANG - HOUSTON