Khóa ĐOÀN SỦNG Thời Biểu và Chiều Sâu Học Tập - TÀI LIỆU Khóa Đoàn Sủng được ĐỔI MỚI "ĐỂ ĐỜI"

Chương Trình Thăng Tiến  Hôn Nhân Gia Đình                     

                                

                                ** Lễ Truyền Tin, 25. 3. 2016 **

Thêm Nhiều Chi Tiết, nếu Cầu Nguyện và Nghiên Cứu thì hẳn Làm Được.

 

Khóa ĐOÀN SỦNG

Thời BiểuChiều Sâu Học Tập

Khóa cần 6 Buổi, hai ngày trọn. Không thể thay đổi nội dung tuy có thể thích ứng thời biểu cho hợp cảnh, nhưng không cắt xén, nhào trộn, tránh thiệt hại cho người dự.

Buổi I (Chiều thứ Sáu): Ngoài thời giờ trang hòang, chuẩn bị phụng vụ, phòng sở, bàn ghế,

                       giải khát, ẩm thực, v.v., thì thời biểu chính yếu là:

5:00-6:00      : Khóa viên ghi danh, nhận phòng (nếu ngủ đêm), ăn tối, v.v.

6:00-6:15      : Vào Phòng SN (Nếu có THÁNH THỂ rồi, thì Bái Lạy như trong Nhà Thờ).

6:15-6:30      : Chào mừng của BTC và Tuyên Bố Khai Mạc của Đấng Bản Quyền: Hát “Cầu Xin Chúa Thánh Thần”. Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ. Lời Nguyện và Ban Phép Lành do Cha Linh Nguyền. Hát kính Đức Mẹ. Lời Nguyện Tắt.

6:30-7:00      : KT Nền Tảng cho Buổi I “Sống Thực Không Mơ”: Jn. 21: 15-19a (Simon, anh có mến Ta không?)

1) Ôn lại Cách Dùng KT gồm 4 điểm: (a) Phân biệt -1. Sách thường; -2. Kinh thường; -3KT. (b) Cực điểm của KT: Chúa Cứu Thế. (c) Bộ KT (73 cuốn): CƯ(46) & TƯ(27). (d) Cách Mở KT (td. Mt. 5: 21-26).

2) Ôn lại “Cầu nguyện bằng KT qua 3 việc: (a). ĐỌC 1 đoạn KT ngắn; (b). CHỌN 1 câu KT ngắn; (c). NIỆM là “lặp đi lặp lại nhiều lần”.

3) Ôn lại Nghi Thức Suy Tôn Lời Chúa (“a-KT. b-Trên Cao. c-Nhập Thể. d-Truyền Giáo”). Gợi ý từ sách Chỉ Nam, trang 56-57).

8Nếu thiếu giờ thì Suy Tôn ngay, rồi vào thẳng Kinh Thánh.

7:00-7:45     : Chủ đề I: Sống Thực, không Mơ. Mọi Việc đều qua, trừ Tình Yêu.

                 - sách Hướng Dẫn Sinh Họat, từ trang 35; - sách Chỉ Nam, trang 15-17.

 (1) Diễn giải khác biệt cụ thể giữa “Mơ” và “Thực” hiện tại lúc này: Mơ bạn yêu, chiều mình, nhưng thực tế mình lải nhải, cộc tính, nên cụ thể không tăng mà giảm gần nhau, v.v.

(2) Tự chủ trong Ý chí Tin Yêu, là chỉ Lệ thuộc MỘT Suối Nguồn Tình Yêu, tức là “Chúa Tình Yêu”.

(3) Lúc đó sống “nghịch lý” là “ Sống Thực trong Tự chủ, không mơ mộng, không lệ thuộc người hữu hạn, mà chỉ lệ thuộc Chúa vô hạn thôi. Đó là “Mọi việc đều qua, trừ Tình Yêu”[phát xuất từ Suối Nguồn Tình Yêu Thiên Chúa] (3) Kết quả là yêu người, lắng nghe người. Người thương thì cảm ơn, người chê thì không thù, mà Phó Thác theo căn tính “Yêu thương Gần gũi bằng Việc Làm” trên Nền Tảng “Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”.

7:45-8:15     : Chầu Thánh Thể, có Suy Tôn, với đoạn KT trên. Cách thức Chầu (từng cặp quỳ hai bên, chạm 2 tay vào MTC, bộc phát theo chủ đề mỗi buổi, chừng 1’), theo “CÁCH MỚI” trong KCB, trích một phần ở dưới. (Chưa có Mình Thánh, thì lấy Tượng Thánh thay). Kinh ĐNPV (đọc chung xong, từng cặp lặp lại từng câu theo “-” hay “*”. Ban Phép Lành với MTC. Lời Nguyện Tắt.

8:15-8:35     :  Giải lao

8:35-9:35     :  Chia Sẻ Nhóm Nhỏ (2 cặp, 4 người)/Nhóm Lớn (theo “Môn đệ trên Đường Emmaus”. Chia sẻ cụ thể về 01 lần mình ân hận vì mơ mộng, mất gần gũi, đặc biệt liên hệ tới nội tâm, tới SỐNG theo căn tính “Id” của CT).

9:35-10:30   : Thánh Lễ Sống Thực, không Mơ. Mọi Việc đều qua, trừ Tình Yêu. Mỗi người bộc phát “Dâng của Lễ” là Đoan Hứa bỏ mơ mộng độc tài với một người cụ thể, để thực tế là mình dễ gần người đó hơn theo “Id” của CT.

 [sau Lời Nguyện chót, thì Rước Thánh Thể về NƠI LƯU TRỮ trong PSN (nếu chưa có). Cha Chủ Tế bộc phát lời nguyện, rồi ban Phép Lành Kết Lễ với MTC]

Nghỉ đêm

Buổi II (Sáng thứ Bẩy):

7:30-8:00     : Ăn sáng và chuẩn bị vào Phòng Song Nguyền

8:00-8:10     : Vào PSN. Sau khi ngồi, Người Hướng Dẫn (NHD) cất hát chung “Nguyện Cầu Cho Nhau” (“Con GIỜ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ”..., trang 203, sách Chỉ Nam). Rồi để mở đầu cho ngày mới, NHD mời Bái Lạy Mình Thánh Chúa là *BẠN, *CHA, *VUA TRỜI (cúi đầu chạm đất). Mời Bái Lạy tách biệt thế này, dễ gây chú ý thực hành HƠN.

8:10-8:40     : Cầu nguyện “Sống Thực, không Mơ. Mọi việc đều qua, trừ Tình Yêu”. Gợi ý theo diễn giải tối qua, rồi từng người bộc phát. Kinh ĐNPV. Hát kính Đức Mẹ. Lời Nguyện Tắt.

8:40-9:00     : Suy tôn và KT Nền Tảng cho Buổi II: Mt. 7: 24-27 (Xây nhà trên đá/cát nếu... làm).

9:00-9:45     : Chủ đề II: Đá, Cát Đời Tôi:Đâu là Tựa Điểm?

(1) Từ KT (dựa trên ít câu KT cụ thể, mời đọc lại từng câu, chia sẻ chút kinh nghiệm thực tế theo mỗi câu,...).

(2) Đưa tới “Id” căn tính của CT là “Thương Gần” = Làm thật lòng, không giả dối, sẽ đưa hai người, cả nhóm người lại gần gũi nhau.

(3) Dẫn chứng cụ thể qua cảm nghiệm bản thân, phát xuất từ đoạn KT trên.

(4) Kết: “Làm Thật trong ‘Khiêm Gần’” là “Đá” tựa điểm cho mình và cho các sinh hoạt trong Chương Trình.

              Sách Nền Tảng, từ tr. 36; s. Kiện Toàn, từ tr. 171 ; - s. Chỉ Nam, tr 11, 12.

9:45-10:15   : Chầu Thánh Thể, có Suy Tôn, với đoạn KT trên. Cách thức Chầu (từng cặp quỳ hai bên, chạm 2 tay vào MTC, bộc phát theo chủ đề “Đá Tựa Điểm Khiêm Gần”, chừng 1’), theo “CÁCH MỚI” trong KCB, trích một phần ở dưới. Kinh ĐNPV (đọc chung xong, từng cặp lặp lại từng câu theo “-” hay “*”. Ban Phép Lành với MTC. Lời Nguyện Tắt.

10:15-10:30 : Giải lao

10:30-11:45 : Cảm Nghiệm “Đá, Cát Đời tôi” [Nhóm Nhỏ 4 người/Nhóm Lớn “Ân hận Đổi Mới”, theo cách “Môn Đệ trên Đường Emmaus”...]

11:45-1:15   : Ăn và nghỉ trưa.

 

Buổi III (Chiều thứ Bẩy):

1:15-1:35     : Suy tôn và KT Nền Tảng cho Buổi III: Jn. 15: 12-17 (Yêu... thí mạng sống).

Ôn lại về Nghi Thức Xám Hối, sách Chỉ Nam, trang 151-152. Bỏ nếu thiếu giờ.

1:35-2:20     : Chủ đề III:  “Nối kết Yêu Thương qua GẦN GŨI”:

(1) Ôn sơ lại việc đã chia sẻ “Yêu” là mơ ước,

(2) đi tới thể hiện giấc “mơ yêu” bằng các việc MÌNH làm để tim mình GẦN GŨI tim bạn đời, tim người, đặc biệt qua Họp Liên Gia.

(3) Có LG Gần Gũi tới mức dựng lại hàng rào cho cặp thanh bần, cưới con thì làm các việc “hơn” ruột thịt, v.v.].

(HLG. s. Hướng Dẫn SH, từ tr. 17; từ tr. 155; từ tr. 477; từ tr. 495;- s. Chỉ Nam, từ tr. 18; từ tr. 41; từ tr. 52; từ tr. 80, vv. s. Kiện Tòan, từ tr. 332, 340).

2:20-2:50     : Chầu Thánh Thể, có Suy Tôn, với đoạn KT trên. Cách thức Chầu (từng cặp quỳ hai bên, chạm 2 tay vào MTC, bộc phát theo chủ đề buổi này, chừng 1’, nhấn mạnh trước Thánh Thể việc “mình Gần gũi hay Xa cách khi Họp Liên Gia”), theo “CÁCH MỚI” trong KCB, trích một phần ở dưới. Kinh ĐNPV (đọc chung xong, từng cặp lặp lại từng câu theo “-” hay “*”. Ban Phép Lành với MTC. Lời Nguyện Tắt.

2:50-3:10     : Giải lao

3:10-4:25     : Chia Sẻ Cảm Nghiệm 01 lần không Gần gũi mà Xa cách/ nhất là khi HLG, nên lòng dễ trống rỗng, mất vui.

4:25-5:45     : Thánh Lễ “Gần Gũi Nối Kết Yêu Thương. Mỗi người bộc phát “Dâng của Lễ” là Đoan Hứa Xin lỗi một người cụ thể, để nhờ Thật lòng Xin lỗi này, mình dễ “Nối kết Yêu thương qua Gần gũi” theo “Id” của CT.

5:45-7:00     : Ăn tối và Nghỉ ngơi

Buổi IV (Tối thứ Bẩy):

7:00-7:20     : Suy tôn và KT Nền Tảng cho Buổi IV: Jn: 17:10-15 (...nên một).

7:20-8:10     : Chủ đề IV “THÁNH THỂ không chỉ Gần gũi mà NÊN MỘT”. Đây là Tâm điểm để Sống Căn Tính “Id” của Chương Trình. (S. Chỉ Nam, từ tr. 13; từ tr. 16; từ tr. 109, 156).

(1) THỰC TẬP-LÀM THẬT “Cầu nguyện bằng KT (đoạn Jn. 17: 10-15 trên) qua 3 việc: (a) ĐỌC 1 đoạn KT ngắn; (b) CHỌN 1 câu KT ngắn; (c) NIỆM là “lặp đi lặp lại nhiều lần”.

(2) Cảm Nghiệm Sinh Tử về Thánh Thể (như “Thánh Thể ‘chẩy máu’ ở Utah, ‘Thịt Cơ Tim’ nơi Thánh Thể từ Buenos Aires, hay truyện kinh nghiệm thật của mình, hay của ai đó đã đến với Thánh Thể khi chán chường,  v.v.  

(3) Đó là động lực rước Thánh Thể vào Phòng Song Nguyền theo “Cách Mới” của KCB, và theo Khóa Đoàn Sủng, để cảm nghiệm đích thực “Chúa trong con, con trong Chúa,Chúa NÊN MỘT với con vì thương con!”.

8:10-8:40     : Chầu Thánh Thể, có Suy Tôn, với đoạn KT trên. Cách thức Chầu (từng cặp quỳ hai bên, chạm 2 tay vào MTC, bộc phát theo chủ đề NÊN MỘT, chừng 1’), theo “CÁCH MỚI” trong KCB, trích một phần ở dưới. Kinh ĐNPV (đọc chung xong, từng cặp lặp lại từng câu theo “-” hay “*”. Ban Phép Lành với MTC. Lời Nguyện Tắt.     

8:40-9:00     : Giải lao.

9:00-10:15   : Chia Sẻ Cảm Nghiệm Gần Gũi “Nên Một” khi Chầu Thánh Thể. Giữa biển sầu thất vọng, lại được yên ủi khi đến với Thánh Thể. 

10:15-10:30 : Hàn huyên “Nên Một”.

                                                    Nghỉ đêm.

Buổi V (Sáng Chúa Nhật):  Thời giờ tương tự sáng thứ Bẩy, với nội dung:

7:30-8:00    : Ăn sáng

8:00-8:10    : Vào PSN. Sau khi ngồi, Người Hướng Dẫn (NHD) cất hát chung “Nguyện Cầu Cho Nhau” (“Con GIỜ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ”..., trang 203, sách Chỉ Nam). Rồi để mở đầu cho ngày mới, NHD mời Bái Lạy Mình Thánh Chúa là *BẠN, *CHA, *VUA TRỜI (cúi đầu chạm đất). Mời Bái Lạy tách biệt thế này, dễ gây chú ý thực hành HƠN.

8:10-8:40    : Cầu nguyệnTHÁNH THỂNên Một’”. Gợi ý theo diễn giải tối qua, rồi từng người bộc phát xem từ hôm qua đến nay, cảm nghiệm mình “Nên Một” ra sao. Kinh ĐNPV. Hát kính Đức Mẹ. Lời Nguyện Tắt.

8:40-9:00    : KT cho chủ đề Buổi V: Lk. 12: 49-56 (Mang lửa xuống trần gian).

9:00-9:45   : Chủ đề V: Giấu Lửa là Tàn Lửa, Trao Lửa là Bừng Lửa: Việc Tông Đồ trong Hội Thánh là cần thiết cho tôi và cho Chương Trình. (s. Hướng Dẫn Sinh Họat, từ tr. 627, từ tr 647; s. Chỉ Nam, từ trang 83)

(1)Thực tế “chống đối” từ mình: **Bạn đời muốn đi HLG, nhưng tôi chống đối, hoặc ngược lại...

(2)Từ đó cho thấy muốn “Trao Lửa” thì cần chấp nhận khó khăn, kiên tâm đến cùng, yêu, phục vụ đến cùng...

(3)Châm nến thật, trao lửa từ một nến sang nhiều nến, Từ 01 lửa thành rừng lửa. Rồi đậy nắp 01 ngọn lửa đang cháy trong bình, lửa tắt ngúm vì bị “giấu ngộp”.

(4)Cùng đi vòng quanh “Múa Lửa”, hát đi hát lại “Thắp sáng lên trong con Tình Yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình yêu người”, tay đong đưa theo chiều như ngọn lửa, v.v.   

9:45-10:15     : Chầu Thánh Thể, có Suy Tôn, với đoạn KT trên. Cách thức Chầu (từng cặp quỳ hai bên, chạm 2 tay vào MTC, bộc phát chừng 1’, việc “mình cương quyết Trao Lửa qua kiên tâm nhẫn nại từ trong nhà tới các buổi họp”. Kinh ĐNPV (đọc chung xong, từng cặp lặp lại từng câu theo “-” hay “*”. Hát “Lời Nguyện Truyền Giáo. Ban Phép Lành với MTC.  Lời Nguyện Tắt.

10:15-10:35   : Giải lao

10:35-11:45  : Cảm nghiệm “Tông đồ Song Đôi trong Hội Thánh”, lúc “Trao Lửa”, lúc “Giấu Lửa”, từ Liên Gia tới Cộng Đoàn, Giáo Xứ, Công Sở, nơi mình sinh sống v.v.

                        (Nhóm Nhỏ/Nhóm Lớn. “Ân hận > Đổi Mới”...Emmaus...)

11:45-1:15    : Ăn trưa. Thay quần áo đẹp.

Buổi VI (Chiều Chúa Nhật):

1:15-2:15     : KT và diễn giải chủ đề Buổi VI: Lk. 14: 27-35 (...ngồi toan tính).

Nhìn lại để Tiến tới: Kiểm điểm và Dự thảo (kiểm thảo) theo “Id” căn tính của Chương Trình TTHNGĐ.

(1) Kiểm thảo cho CHÍNH MÌNH, thí dụ: “Nhìn lại từ ngày dự Khóa, TÔI đã dễ Xin lỗi bạn đời, nhưng ít Họp Liên Gia...”

(2) Để TIẾN TỚI, tôi QUYẾT TÂM đi HLG và chuẩn bị trước ở nhà về Đoạn KT mà Liên Gia Trưởng đã gợi ý, v.v.”

(3) “Nhìn Lại Để Tiến Tới” Cá Nhân này là Nguồn Cảm Hứng cho Cha LN và BĐH sẽ Họp, rồi đưa ra “Nhìn Lại Để Tiến Tới” cho toàn thể Chương Trình.    

     s. Chỉ Nam, tr. 2, 11, 12, 16-17, và từ tr. 83; s. Hướng Dẫn Sinh Họat, từ tr. 627, 647

2:15-3:30     : a.Từng người Chia Sẻ thực tế “Nhìn lại để Tiến tới” của riêng mình từ khi dự Khóa tới nay. b.Quyết tâm “làm thật một việc cụ thể” cho bản thân mình, hay gia đình mình, hoặc Liên gia mình, v.v. (Nếu vợ đứng lên, thì chồng đứng theo ngay, đặt 02 tay sang 02 vai vợ. Ai đi 01 mình thì 02 người cùng phái ở gần cùng đứng, đặt cả 02 tay lên vai gần mình, v.v. Áp dụng như vậy mọi lúc khi tiện).

3:30-3:50     : Giải lao và Chuẩn bị Thánh Lễ. Ghi chú: Đọc Kinh ĐNPV trước Lễ.

3:50-5:15   : Thánh Lễ Sai Đi  “Bừng Lửa Tông Đồ Song Đôi”.

                       RA ĐI “BỪNG LỬA TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI”.

Ít Điều Cần Thiết:

1) Mọi song nguyền đều cần dự Khóa Đòan Sủng, vì tuy đã được Ơn khi dự Khóa Căn Bản, nhưng chưa rõ tại sao. Nếu không biết thì các sinh họat dễ bị lệch lạc. Dự Khóa này là như “mở đầu máy”, đi vào “cùng tận” của Chương Trình để nắm vững chiều sâu, “cầm trong tay” Chìa Khóa để đem lại “Trời Mới, Đất Mới” (KH. 21: 1), “Tinh Thần Mới, Trái Tim Mới, Trái Tim Thịt Mềm thay thế trái tim chai đá” (Ezek. 36: 26).

2. Tài liệu mỗi người mang tới Khóa: (1) KINH THÁNH. (2) Sách CHỈ NAM.

3. a. Trang hòang PSN giống Khóa Căn Bản, có (1) Bàn Thờ Đức Mẹ; (2) Bàn Thờ Thánh Gia; (3) Bàn Thờ Thánh Giá ở giữa phòng; (4) Trên tường có biểu ngữ “Sự gì TC kết hợp …”; (5) “Nhà Tạm MTC”, v.v.

b. Cần máy phát nhạc lúc ăn, thay thế cho văn nghệ bộc phát vì mọi người, kể cả BĐH, thường là khóa sinh, nên rất bận rộn. Ai ăn nhanh thì có thể giúp vui, nhưng không ngăn trở thời biểu.

c. Cần máy nói (loudspeaker) để dễ tạo Bầu Khí “Tin Cậy, Cởi Mở” cho Khóa.◙

 

Trích “CÁCH MỚI trong KCB” về Chầu THÁNH THỂ:

13. Chầu Thánh Thể  [rất quan trọng!]

Đặt Mình Thánh Chúa vừa cung kính vừa dễ dàng, như: Thêm một kệ trước Ảnh Thánh Gia, hoặc dùng kệ có sẵn trên tường, rồi trải Khăn Thánh lên, có hoa, đèn nến...

 

 

 

Các Buổi, khi chấm dứt DG thì khoá viên và trợ nguyền ở lại Phòng Song Nguyền để CHẦU THÁNH THỀ Chung, bằng cách vây quanh Mình Thánh Chúa (hoặc Tượng Thánh Chúa nếu không thể có MTC lúc đó). Trợ nguyền ở phía trên, khoá viên ở phía dưới (có việc sau này cần như vậy):

I. Kinh Thánh và Suy niệm:

      a.1) Quỳ, hát một bài theo sách CHỈ NAM-tái bản, từ tr. 184 và 190; cần có s. Chỉ Nam;

2) Đứng, Suy Tôn Lời Chúa, rồi đọc chung Kinh Thánh theo từng Buổi;

3) Đứng, đọc chung bài Suy Niệm tiếp theo;

 4)Đứng, dăm, bẩy người lần lượt đọc lớn ba, bốn hàng ở bài Suy Niệm để thay đổi tính nết.

      b. Sáu, bẩy cặp trợ nguyền và khoa viên lần lượt từng cặp sẽ Quỳ (trợ nguyền phía trên, khóa viên phía dưới), chạm bốn tay vào MTC, bộc phát bất cứ điều gì với Chúa chừng 50 giây. (Người hướng dẫn cầm micro đặt sát miệng người nói, để mọi người dễ hiệp thông sốt sáng).

II. Kinh HNGĐ và Lặp lại - Quỳ:

      a) Đọc chung Kinh Hôn Nhân Gia Đình (tr. 11 sách Chỉ Nam);

      b) Dăm, bẩy người nói lớn một câu ở Kinh HNGĐ để thay đổi tính nết;

      c) Linh mục (hay Phó tế) Ban Phép Lành với MTC (hay Thánh Tượng), rồi rước MTC về “Nhà Tạm - Nơi Chúa Tạm ngự” (có thể đặt Ảnh Thánh Gia lên cao hơn, dưới để một “Chân Đế” trải Khăn Thánh, rồi đặt MTC ở trên. Luôn có đèn hay nến chầu, thường mầu đỏ.

      **Nếu không có LM hay Phó tế, thì một Thừa Tác Viên Thánh Thể làm thay, lúc đó KHÔNG  Ban Phép Lành, mà đọc chung câu: “Xin Chúa Ban Phép Lành cho chúng ta, Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen”).

>> Đứng, đọc chung Lời Nguyện Tắt (trang 2, s. Chỉ Nam). ** Ra nghỉ như thường lệ. 

**Bái Thánh Thể khi Họp ở Nhà Thờ, thì cũng Bái Lạy ở Phòng Song Nguyền.◙