Khóa 628 và Kỷ Niệm 20 Năm CT/TTHNGD Tại Houston Texas

Khóa Căn Bản 628 CT/TTHNGĐ ở Houston là Hồng Ân lớn lao vì nhiều yếu tố, như trên 30 cặp khóa sinh, có cặp đau đớn mấy chục năm, mấy ngày trong Khóa vốn căng thẳng, định bỏ nhau, nhưng khoản vài phút chót, Chúa Thánh Thần dẫn đưa tới khóc nức nở vui sướng và hôn nhau thắm thiêt hơn cả ngày cưới của thuở ban đầu. Các cặp Diễn Giải đều Choàng Tay Chữa Lành trong Cầu Nguyện và Xin lỗi thành thật, Chầu Thánh Thể “toát hồn” cho trợ nguyền và khóa sinh.

Về Tạ Ơn 20 năm, thì có Lễ ở Nhà Thờ Chính Toà với Cha Chủ Tịch Đại Diện Đừc Hồng Y TGM, có Lễ ở Giáo Xứ La Vang, có các Cha Xứ và Cha Linh Nguyền đồng tế với Đức Cha Tổng Thư Ký của HĐGMVN là Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, lmsl Phêrô Chu Quang Minh, SJ, có anh chị Quyết & Điệp CN/TƯ/HN dự Khóa và Lễ, Tiệc, có đủ các cặp anh chị Cựu Chủ Nguyền và đương kim CN của Houston (anh chị Triệu & Nghi, Cự CN ở VN, điện thoại về rất vui mừng), v.v...