Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ

tthngd's picture

Bố già kính mến,

Trong tâm tình hướng đến kỷ niệm 30 năm phục vụ CT/TTHNGĐ (1987 - 2017) tại hải ngoại.

Xin gửi bố bài hát "Kinh Đoàn Nguyền Phục Vụ" phổ nhạc từ lời kinh của bố.

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban cho bố sức khoẻ dồi dào để bố tiếp tục xây dựng những chiếc cầu nối yêu thương và hạnh phúc đến các gia đình trong tình thương của Thánh Gia.

Kính mến,

SN Trung Quý

 

Music Sheet