MỪNG BỔN MẠNG là THÁNH INHAXIÔ LOYOLA ngày 31 tháng 07

LỄ BỔN MẠNG

của Chương Trình TTHNGĐ

(Trích Sách CHỈ NAM –tái bản và tu sửa, 2015– từ trang 79, và trang 280)

**) Bổn Mạng Chính của Chương Trình, như ghi trong Nội Quy, trang 26, sách Hướng Dẫn, là

Description: A 1000pix

THÁNH GIA THẤT,

Chúa Giêsu, Thánh Mẫu Maria, Thánh Cả Giuse.

Lễ Kính vào Chúa Nhật liền sau Lễ Giáng Sinh.

Nhiều nơi mừng kính vào ngày khác, thuận tiện cho việc tổ chức.

 

 

 

*) Bổn Mạng Thánh Nữ của Chương Trình là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Tiến Sỹ

Description: photorosesbnws

Lễ Kính: 01 tháng 10.

Linh mục sáng lập (lmsl) đặt Chương Trình TTHNGĐ dưới sự bảo trợ của Thánh Nữ vì nhờ Ngài mà lmsl biết yêu thương hơn, tập khiêm nhường, biết Kinh Thánh, v.v. Đây là những điểm nòng cốt mà lmsl đã đặt làm nền tảng và nội dung cho Chương Trình TTHNGĐ.

 

 

 

 

*) Bổn mạng Thánh Nam của CT là Thánh Inhaxiô Loyola, sáng lập Dòng Tên Chúa Giêsu.

Lễ Kính: 31 tháng 07 này.

Nhờ đường lối Linh Thao của Ngài mà lmsl biết áp dụng Kinh Thánh một cách cụ thể “Cảm Nghiệm Kinh Thánh”, làm Nền Tảng cho mỗi Buổi trong Khóa, cho việc Họp Liên Gia, Họp Song Nguyền, cũng như làm nền tảng cho mọi hội họp và sinh hoạt của Chương Trình TTHNGĐ.

**00*

Xin Chương Trình TTHNGĐ ở MỖI NƠI đều tích cực MỪNG BỔN MẠNG là THÁNH INHAXIÔ LOYOLA ngày 31 tháng 07 này. Như đã chia sẻ, nhờ Ngài mà linh mục sáng lập ĐẶT KINH THÁNH làm NỀN TẢNG cho MỖI LẦN HỌP, và cho TỪNG BUỔI trong KHÓA.

Vì Lòng Sùng Mộ của từng song nguyền,

xin Thánh Inhaxiô Loyola cầu bầu cùng Thánh Gia cho chúng ta.

 

Đôi Hàng về Thánh Inhaxiô Loyola và Việc Dùng Kinh Thánh trong Chương Trình TTHNGĐ

Thánh Inhaxio sinh năm 1491 tại Loyola bên Tây Ban Nha (St. Ignatius of Loyola), thuộc gia đình quý tộc, sau là sỹ quan trong quân đội của phó vương thời đó. Năm 1521, trong một giao tranh ác liệt giữa Tây Ban Nha và nước Pháp, Ngài bị thương một chân, và chân kia bị gẫy, thật đau đớn và phải điều trị lâu. Trong thời gian dưỡng bệnh này, Ngài đọc nhiều sách, và phân biệt trong tâm tư mình: Nếu đọc sách nhân loại, yêu thương tự nhiên, thì tuy vui, nhưng sau lại cảm nghiệm sự buồn vắng, trống rỗng. Trái lại, nếu đọc sách đạo đức siêu nhiên thì sau đó cảm nghiệm sự bình an lâu dài. Từ cảm nghiệm cá nhân cụ thể này, Ngài chuyển từ đời sống bên ngoài sang chìm ngợp đời sống bên trong. Khi bình phục, Ngài như ẩn tu, và viết sách Linh Thao, căn cứ trên Kinh Thánh để cảm nghiệm sống thân mật gần gũi với Chúa Cứu Thế qua từng đoạn, từng việc trong Kinh Thánh, nổi bật là Tân Ước. Vì vậy, Kinh Thánh là sức sống của Thánh Inhaxiô Loyola và của từng tu sỹ Dòng Tên từ ban đầu và cho tới nay, gần 500 năm sau, cũng như cho cả Hội Thánh.

Trong sách thủ bản “Nền Tảng và Nội Dung của Chương Trình TTHNGĐ”, trang 21, linh mục sáng lập viết “nền tảng của Chương Trình là Kinh Thánh theo đường lối Linh Thao của Thánh Inhaxiô. Vì nhấn mạnh tới Ý Chí Thực Hành hơn là lý trí trừu tượng, nên Chương Trình nghiêng về học tập, học hành hơn là học hỏi, thay đổi tận trong lòng nhờ việc làm, hơn là thay đổi ý nghĩ suy luận đúng hay sai”. 

 

Kinh do Thánh Inhaxiô Loyola Sáng Tác:


 

Lạy Chúa, xin Nhận Lấy

 

Lạy Chúa, xin nhận lấy tất cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, ý chí, và tất cả mọi điều con có cũng như sở hữu. Chúa cho con tất cả. Lạy Chúa, con trao lại Chúa tất cả. Tất cả là của Chúa, xin xếp đặt tất cả theo ý Chúa. Xin cho con Tình yêu và Ân sủng của Chúa, như vậy là đủ cho con.

(Chu Quang Minh, S.J. dịch)

Take, Lord, and Receive

Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will, all that I have and possess. Thou hast given all to me. To Thee, O Lord, I return it. All is Thine, dispose of it wholly according to Thy will. Give me Thy love and Thy grace, for this is sufficient for me.