Merry Christmas từ Song Nguyền Hảo-Tuyết CT.TTHNGĐ-TQ

THAY MẶT SONG NGUYỀN QUỐC NỘI
CHÚNG CON XIN KÍNH CHÚC

 
ĐỨC CHA GIUSE, CHỦ TỊCH UBMV GIA ĐÌNH HĐGMVN
CHA SÁNG LẬP
QUÝ ĐỨC ÔNG VÀ QUÝ CHA CỐ VẤN, LINH NGUYỀN, GIÁM NGUYỀN
QUÝ TU SĨ VÀ CÁC ANH CHỊ CHỦ NGUYỀN 
CÙNG TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ SONG NGUYỀN VÀ GIA QUYẾN KHẮP NƠI
 
MỘT LỄ GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG CỦA CHÚA HÀI ĐỒNG, ƠN GẦN GŨI VÀ KHIÊM HẠ
 
NĂM MỚI 2017 DỒI DÀO SỨC KHỎE, BÌNH AN VÀ THẤM ĐẪM NIỀM VUI YÊU THƯƠNG
 
Kinh mến,
TM/ CT.TTHNGĐ-TQ
song nguyền Hảo-Tuyết