Nghi Thức SAI ĐI “BỪNG LỬA TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI”

 

 

Chương Trình Thăng Tiến     

     Hôn Nhân Gia Đình

 

                             KHÓA ĐOÀN SỦNG

 

                      Nghi Thức SAI ĐI

“BỪNG LỬA TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI”

--Cha Linh nguyền Chủ sự (LNCS): Quý anh chị muốn gì theo Đoàn Sủng của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình?

--Song nguyền Mãn Khóa ĐS (SNMK): Chúng con xin ĐƯỢC SAI ĐI,/

                           Làm BỪNG LỬA TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI/ trong Hội Thánh.

--LNCS: Đó là Việc Cao quý của các Chiến Sỹ Phúc Âm trong Mội Trường Gia Đình. Vậy quý anh chị đã Sống những điều Căn bản của Chương Trình thế nào?

--SNMK: Chúng con muốn thực thi một đời/ SỐNG THỰC KHÔNG MƠ,/ qua việc Cầu Nguyện bằng Kinh Thánh,/ để thêm Gần Gũi nhờ Khiêm nhường/ Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi.// Từ đó vợ chồng Cảm Nghiệm thâm sâu việc“Giấu Lửa là Tàn Lửa, Trao Lửa là Bừng Lửa”/ từ Gia đình, Liên Gia,/ tới Cộng Đoàn Giáo Xứ/ và tới bất cứ ai chúng con gặp trên đường đời.

--LNCS: Vậy, trong Niềm Phấn Khởi và Vui Mừng theo Thánh Công Đồng Vatican II, Quý anh chị hãy thành tâm quỳ gối, và Đoan Nguyền như sau:

--SNMK: Lạy Thánh Gia,/ tuy yếu đuối bất toàn,/ nhưng vững tin nơi Ơn Phù Trợ của Chúa,/ Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse,/ chúng con xin Được SAI ĐI,/ BỪNG LỬA TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI,/ Xây dựng Nước Chúa từ trong Gia Đình cho đến Ngoài Xã Hội./ Nhờ vậy, chúng con nguyện mong được Tin Cậy Cởi Mở Hơn,/ từ trong Gia Đình mình/ cho tới bất cứ nơi nào chúng con tới,/ và khẩn cầu lan toả đến tận cùng trái đất.

--LNCS: Trong Tình Thương Xót vô biên của Chúa, dưới sự phù trợ thần thế của Đức Mẹ nhân từ, và Thánh Cả Giuse trung tín, với quyền hạn Giáo Luật trao cho Vị trách nhiệm về Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong Hội Thánh, tôi SAI CÁC ANH CHỊ RA ĐI, Làm BỪNG LỬA TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI theo Đoàn Sủng của Chương Trình TTHNGĐ,

Nhân Danh Cha+, và Con+, và Thánh Thần+

--SNMK: AMEN

(Quay xuống. Mọi người vỗ tay Chào Mừng).