NHÂN SỰ Diễn Giải, MTN, Chầu TT trong KCB (theo Mẫu tập ở Houston)

NHÂN SỰ Diễn Giải, MTN, Chầu TT trong KCB

(theo Mẫu tập ở Houston)

Chiều thứ Sáu:   [A*]

 1. Diễn giải KT và Tâm lý “Cái Hay Ban Đầu”(NTND, tr.376-389, Chỉ “lấy ý”)                 (Cha Sáng Lập) [1]

Sáng thứ Bẩy:   [A*]

 1. Cầu nguyện “Bông Hồng Hy Sinh”,Trợ nguyền và Khóa viên đều nói

(NTND tr. 288-291. Cách Mới, số #262b).    (SN Hoàng Thy, trước đây là SN Liêm Hương) [2]

 1. Linh An: Cầu nguyện là Yêu Thương gần gũi với Chúa & Đọc Kinh 

                 HNGĐ  (cần theo s. Chỉ Nam, từ tr. 58)   (dự trù SN Thomas Hoa, trướcđ SN Anh Trinh)[3]

 1. Diễn giải vắn tắt “Khác biệt Nam Nữ” (NTND, từ tr. 397)   (SN Khang Lynn, trướcđ Trí Thủy) [4]

                          

 1. Ngừa thai, Phá thai, Tài chánh.           (SN Hằng Beo, trước đây là SN Việt Ngân – Trí Thủy) [5]

 

Chiều thứ Bẩy:   [B*]

 1. Giải thích Ý nghĩa Huy Hiệu                                                                                      (SN Thái Hoà) [6]
 2. DG Hình Ảnh Chúa trong bạn đời và Nguyên nhân phai lạt (SN Thịnh Liên, trướcđ  Hậu Sanh) [7]
 3. Diễn giải Cảm ơn, Khen ngợi, Quà tặng                          (SN Cúc Trinh, trướcđ SN Thự Nguyệt) [8]
 4. Mời “CỦA LỄ CON DÂNG” trong THÁNH LỄ HOÀ GIẢI                                                  [9]

 

Tối thứ Bẩy:   [B*]

 

 1. Diễn giải về Nghệ thuật Cảm thông                           (SN Phương Thuỷ, trướcđ SN Thịnh Liên) [10]
 2. Áp dụng Nghệ thuật Cảm Thông vào Lắng Nghe     (SN Dân Tâm, trước đây là SN Trí Thủy)
 3. Áp dụng Cảm thông vào “KT Làm Nền tảng cho Tâm lý Chăn Gối” (CN-tb, tr. 65-73) (ChaSL) [11]

 

Sáng Chúa Nhật:   [C*]

 1. Cầu nguyện “Bông Hồng Tươi Đẹp”, Trợ nguyền và Khóa viên đều nói

                           (xem Cách Mới, #262b).                                                                       (SN Lộc Diễm) [12]

 1. Linh An: Cầu nguyện với Chúa là VUA, CHA, BẠN/ Cầu nguyện trong Gia Đình & Đọc Kinh HNGĐ (cần theo s. Chỉ Nam, từ tr. 58)   (NTND, tr. 317)  (Dự trù SN Lộc Lan, trướcđ SN Trinh Anh, Lộc Lan)     [13]
 2. Diễn giải Phương Pháp Giáo Dục “Song nguyền cho Con”                                  (SN Hải Lợi) [14]
 3. Áp dụng PPGD: Đọc (nguyên văn) “Năm Tiêu, Tám Tích” về Giáo dục (s. Nền Tảng, tr. 507-509), rồi Chia sẻ

cụ thể một việc “tiêu cực” và một việc tích cực đã xẩy ra cho cá nhân mình trong việc gd con.

(dự trù SN Thự Nguyệt , trước đây là SN Sơn Tú  Anh - SN Thự Nguyệt )      [15]

Chiều Chúa Nhật:   [C*]

 1. Tóm tắt Đoàn Sủng và ngắn gọn về “Hy Vọng khi Thất bại”  [Cách Mới, số #264, mục (1)] (SN Nam Nga) [16]

Chú thích: **1. Có 03 MC A*, B*, C*. Mỗi MC gìới thiệu dăm lần DG, để thêm cặp trách nhiệm và thêm thay đổi. **2. Cần tập 02 hoặc 03 cặp Hướng Dẫn 4-5 lần Chầu Thánh Thể trong Khóa  **3. Trên mới tập DG thôi. Khẩn thiết cần tập MTN, trung bình 06 cặp, gồm MTN cho 05 Buổi, thêm người cầm +, micro, nến, giấy lau, VÀ vài người biết cách “Hát Ngắn”, mong tạo Bầu Khí theo Ơn Chúa Thánh Thần (xem kỹ “Cách Mới”). Khóa Sinh và trợ nguyền được ơn hay đổi, phần lớn là ở phần MTN này. Nên MTN là phần quan trọng I, là Căn Tính “ID” của CT/TTHNGĐ.