Nhận được tin: Anh Đa Minh NGUYỄN VĂN THUY (Song Nguyền Thuy & Tươi) Khóa 629, CT/TTHNGĐ Minnesota. Vừa tạ thế lúc 9 giờ 40 phút sáng, ngày 15 tháng 5 năm 2017 Tại Minnesota, Hoa Kỳ.

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Nhận được tin:

 

 Anh Đa Minh NGUYỄN VĂN THUY

(Song Nguyền Thuy & Tươi)

Khóa 629, CT/TTHNGĐ Minnesota.

 

 

Vừa tạ thế lúc 9 giờ 40 phút sáng, ngày 15 tháng 5 năm 2017

Tại Minnesota, Hoa Kỳ.

 

Chúng con/ tôi trân trọng kính báo đến 

Quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ

Và toàn thể quý Anh chị Song Nguyền khắp nơi

trong niềm xúc động thương nhớ chia ly, 

 

Tha thiết kính xin hiệp lời cầu nguyện cho 

LINH HỒN ĐA MINH 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ 

sớm đưa Linh hồn Đa Minh về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. 

 

*

Thưa Chị Tươi, các cháu và Tang quyến quý mến, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia sẻ sự mất mát quá lớn lao với Chị và Tang quyến 

Và quý Song nguyền tại Minnesota, 

trước sự ra đi của Anh Đa Minh Nguyễn Văn Thuy. 

Xin Chúa an ủi, nâng đỡ trong lúc tử biệt nhớ thương này. 

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.