Phân Ưu cùng Anh Ngô Đức Hạnh, Cựu Chủ nguyền CT/TTHNGĐ tại CĐ Mân Côi, Chicago

PHÂN ƯU

 

Văn phòng Điều hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 vừa nhận được tin:

 

 

Chị Têrêsa NGUYỄN THỊ THANH

 

Là hiền thê của Anh Ngô Đức Hạnh,

Cựu Chủ nguyền CT/TTHNGĐ tại CĐ Mân Côi, Chicago,

Vừa qua đời ngày 28 tháng 10 năm 2016

Tại Chicago, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 65 tuổi,

 

AC Hạnh-Thanh là cặp Tông đồ Song đôi rất nhiệt thành

Đã nhiều năm đóng góp xây dựng và phát triển CT tại đây.

 

Chúng tôi xin chia sẻ niềm thương tiếc với 

Anh Ngô Đức Hạnh và Tang quyến trước sự ra đi của Chị Thanh,

 

Đồng thời trân trọng kính báo đến 

Quý Cha, quý Tu Sĩ và quý Anh chị Song nguyền khắp nơi,

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Têrêsa.

 

Tha thiết nguyện xin Lòng Chúa Xót Thương

với lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêsa bổn mạng

sớm đưa Linh hồn Têrêsa về hưởng hạnh phúc Quê Trời,

Và an ủi Anh Hạnh cùng Tang quyến trong lúc tử biệt nhớ thương này.

 

Thành Kính Phân Ưu.

 

Thay mặt CT/TTHNGĐ Hải Ngoại,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền