Phân ưu cùng Bà Cố Võ Gia Ry, Sơ Ngân-Hà, Lm. Võ Trần Gia Định & Sn. Trường-Hương. Sydney

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Sydney Kính báo:

Ông Cố Phaolô Võ-Gia-Ry,

Từ trần ngày 31.03.2016 tại Sydney, Thọ 76 tuổi

Là Thân phụ của Sơ Võ-Trần Ngân-Hà, Lm. Võ -Trần Gia Định

& Chị Võ-Trần Ngọc-Hương (SN. Trường Hương) Sydney.

 

Trong Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Xin Quý cha và qúy anh chị thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Phaolô

 sớm được về hường Thánh Nhan Chúa.

CT/TTHNGĐ. Sydney chân thành chia buồn cùng Bà Cố Võ Gia Ry, Sơ Ngân Hà,

Lm. Võ Trần Gia Định , Song Nguyền Trường-Hương và toàn thể tang quyến.

 

TM. CT/TTHNGĐ. SYDNEY.

SN. Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến