Phân ưu cùng Bà Từ Văn Hào & Song Nguyền Cường - Thanh, Sydney

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Sydney Kính báo:

C Ông Giuse TỪ VĂN HÀO,

(Song Nguyền HÀO & MƯỜI, Khóa #369)

Từ trần ngày 26.03.2016 tại Sydney, Thọ 79 tuổi

Là Thân phụ của Song Nguyền Cường & Thanh.

Trong Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Xin Quý cha và qúy anh chị thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông Giuse Từ Văn Hào sớm được về hường Thánh Nhan Chúa.

CT/TTHNGĐ. Sydney chân thành chia buồn cùng Bà Từ Văn Hào, anh chị Cường Thanh và toàn thể tang quyến.

TM. CT/TTHNGĐ. SYDNEY.

SN. Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến