Phân ưu cùng Cụ Bà Đoàn Hữu Tế, anh chị Bảng - Nhung và toàn thể tang quyến (Đan Mạch)

Trong kính cha Sáng Lập cha Tổng Lingh Nguyền, Quí cha Linh Nguyền

Quí anh chị BĐHTU và quí Song Nguyền quí mến.

Chúng con BĐH  Danmark trân trong kính báo:

Ông cụ Gioan Baotixiata Đoàn Hữu Tế

Sinh ngày 01.03.1928

Được Chúa gọi về ngày 12 tháng giêng năm 2016 tại Việt Nam

Hưởng thọ 88 tuổi.

Là thân phụ của chị  Đoàn Thị Tuyết Nhung và Lê Xuân Bảng

nguyên Quỹ Nguyền 8 nhiệm kỳ. Là ông Ngoại của Song Nguyền Trang Tài.

Chương Trình TTHNGĐ Danmark kính Xin quí cha và quí anh chị

cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho ông cụ Gioan Botixita

sớm được hưởng nhan Thanh Chúa.

Thay mặt Chương Trình  TTHNGD TG và CT  TTHNGĐ Đanmark thành kính phân ưu  với Bà, anh chị Nhung - Bảng và hai cháu Trang -Tài.

Nguyện Xin Thiên Chúa vá Thánh cả Giuse an ủi ,

nâng đở Bà cụ, anh chi và các cháu,

Giêsu Maria Giuse con mến yêu.

Xin thương xót cụ Gioan Batixita

Amen

 

Thành kính phân Ưu

Chương Trinh TTHNGĐ Danmark/ TG

Chủ Nguyền DK/Phó Nguyền TU

Giuse Nguyễn Hải Trường-Nguyễn Thị Thay

 

*******************

 

Thành kính Phân Ưu

cùng Cụ Bà, cùng Anh Chị

Song Nguyền Lê Xuân Bảng & Tuyết-Nhung

về việc Thân Phụ của Chị là Cụ

GIOAN BAOTIXITA ĐOÀN HỮU TẾ,

Tạ Thế ngày 12 tháng Giêng, 2016, hưởng thọ 88 tuổi.

Anh chị Bảng&Nhung là một trong

những Cặp Song Nguyền dấn thân từ ban đầu tại ĐanMạch!

Là Chủ Tịch Cộng Đồng CG/VN

trên toàn quốc hàng chục năm, mà anh chị vốn tích cực

với các gia đình qua Chương Trình TTHNGĐ!

Xin long trọng kính loan báo

về Cặp Song Nguyền Chiến Sỹ Phúc Âm Gia Đình này!

Nguyện cầu Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse

sớm đưa Linh Hồn Cụ Gioan Baotixita về Thiên Đàng,

và yên ủi Cụ Bà, yên ủi anh chị, hai cháu Trang&Tài,

cùng toàn thể thân quyến trong lúc Tử biệt Đại tang này.

Thành kính Phân Ưu,

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Sáng Lập Chương Trình TTHNGĐ.