PHÂN ƯU cùng Cha Phaolô NGUYỄN LUẬN Giám Nguyền Trường Nội Dung Toàn quốc Việt Nam

PHÂN ƯU

Chúng con thật xúc động nhận được tin

Cụ Cố ANNA HOÀNG THỊ THÀNH

 

là Hiền Mẫu của

Cha Phaolô NGUYỄN LUẬN

Giám Nguyền Trường Nội Dung Toàn quốc Việt Nam

vừa Tạ Thế tại Giáo Xứ Vĩnh Thái, Gp Nha Trang,VN

Cụ Cố hưởng thọ 87 tuổi

 

Chúng con và toàn thể Song Nguyền

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cùng Ông Cố, Cha Phaolô, và toàn thể Tang quyến,

Nguyện xin Chúa Nhân Từ, qua lời chuyển cầu của

Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, và Thánh Cả Giuse

sớm đưa Linh hồn Cụ Cố Anna

về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Nước Trời

Và an ủi Ông Cố, Cha Phaolô, và Tang quyến trong lúc từ biệt này.

 

Thay mặt CT/TTHNGD/HN.

 

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền,