Phân ưu cùng tang quyến Anh PHAOLÔ TRƯƠNG QUỐC DÂN

Thật thương tiếc khi nhận tin

ANH PHAOLÔ TRƯƠNG QUỐC DÂN,

một Tân Song Nguyền của Khóa 639

vừa Qua Đời sáng 19 tháng 11, 2015

tại Brampton, vùng Toronto, Canada.

Xin Thánh Gia mau đưa Linh Hồn Anh Phaolô

lên hưởng Hạnh Phúc Ngàn Thu trên Thiên Đàng,

yên ủi hiền thê là Chị Lan và từng huyết nhục,

cùng mọi người thân trong lúc tử ly vĩnh biệt này!

Chân thành trong Chúa Kitô Phục Sinh,

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.