PHÂN ƯU Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại Nhận được tin Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ LIỄU Tạ thế lúc 9 giờ 30 tối ngày 5 tháng 6 năm 2017 Tại Seattle, WA, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 87 tuổi.

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

Nhận được tin

 

Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ LIỄU

Tạ thế lúc 9 giờ 30 tối ngày 5 tháng 6 năm 2017

Tại Seattle, WA, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 87 tuổi.

 

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Liễu là thân mẫu của Chị Thủy. 

Anh Chị Nguyễn Đức Sơn & Thuỷ là 

Cặp Tông Đồ Song Đôi rất nhiệt thành trong các sinh hoạt 

của Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Atlanta, GA. 

 

 

Thưa Anh chị Nguyễn Đức Sơn & Thủy, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Anh Chị và Tang quyến,

trước sự ra đi của Cụ Maria,

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Maria.

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Chị Sơn-Thủy, các cháu và Tang quyến,

trong lúc ly biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền,