PHÂN ƯU Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại Nhận được tin Chị MARIA NGUYỄN THỊ HUỆ Vừa qua đời lúc 9 giờ tối, ngày 4 tháng 6 năm 2017 Tại Winter Haven, Florida, Hoa Kỳ

 

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Nhận được tin

 

Chị MARIA NGUYỄN THỊ HUỆ 

Vừa qua đời lúc 9 giờ tối, ngày 4 tháng 6 năm 2017

Tại Winter Haven, Florida, Hoa Kỳ.

Thọ 63 tuổi.

 

Chị Nguyễn Thị Huệ & Anh Dương Thanh Quang 

Tham dự Khoá 678 TTHNGĐ tại Florida năm 2016,

 

Thưa Anh Dương Thanh Quang và các cháu quý mến, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Anh, các cháu 

và Tang quyến, trước sự ra đi của Chị Huệ, 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Maria.

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Quang, các cháu và Tang quyến,

trong lúc tử biệt chia ly nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.