PHÂN ƯU Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại Thật xúc động nhận được tin: Anh JOHN RICKY BEST Đã tạ thế ngày 26 tháng 5 năm 2017 Tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ.

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Thật xúc động nhận được tin:

 

 Anh JOHN RICKY BEST 

Đã tạ thế ngày 26 tháng 5 năm 2017

Tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ.

Hưởng dương 53 tuổi.

 

Anh John Ricky Best & Chị Mỹ Hạnh là Song Nguyền Khóa 641.

Là anh/em rể của AC Chủ Nguyền Tình-Huệ, 

SN Thư-Hằng và SN Dương-Hương.

CT/TTHNGĐ tại Tigard, Oregon. 

 

Thưa Chị Mỹ Hạnh, quý AC Tình-Huệ, Thư-Hằng và Dương-Hương, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Chị Mỹ Hạnh, 

Quý Anh chị và Tang quyến,

trước sự ra đi thật đột ngột của Anh John. 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Gioan. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Gioan về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi toàn thể tang quyến trong lúc tử biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.