PHÂN ƯU Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại Thật xúc động nhận được tin Cụ Bà MARIA TRẦN THỊ TUYỀN Vừa tạ thế Tại Tại Houston, Bang Texas, Hoa Kỳ

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Thật xúc động nhận được tin:

 

Cụ Bà MARIA TRẦN THỊ TUYỀN

Vừa tạ thế lúc 0 giờ 23 phút sáng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Tại Houston, Bang Texas, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 85 tuổi.

 

Cụ Bà Maria Trần Thị Tuyền,

Là Thân mẫu của Song Nguyền Vũ Hữu Thự (& Kim Nguyệt)

Chủ Nguyền CT/TTHNGĐ Houston- Miền Trung Nam Hoa Kỳ/

Phó Nguyền BĐH- TƯ/HN,

 

Thưa Anh chị Thự & Kim Nguyệt,

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Anh Chị và Tang quyến,

trước sự ra đi của Cụ Maria,

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Maria.

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Chị Thự- Kim Nguyệt và Tang quyến,

trong lúc tử biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.