PHÂN ƯU Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại Vừa nhận được tin: Cụ Bà MATTA LÊ THỊ HÀ ANH Tạ thế ngày 1 tháng 6 năm 2017 Tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Vừa nhận được tin:

 

Cụ Bà MATTA LÊ THỊ HÀ ANH

Tạ thế ngày 1 tháng 6 năm 2017

Tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 88 tuổi.

 

Cụ Bà Matta là Thân mẫu của Song Nguyền Dũng & Hường, 

CT/TTHNGĐ Giáo xứ Thánh Giuse- Winter Haven, Florida. 

 

Thưa Anh chị Dũng & Hường, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Anh Chị và Tang quyến,

trước sự ra đi của Thân mẫu là Cụ Matta. 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Matta. 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Matta về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Chị Dũng- Hường và Tang quyến,

trong lúc tử biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.