PHÓNG SỰ KHOÁ 712 CĂN BẢN CTTTHNGĐ TẠI GX. ĐỨC MẸ VN ATLANTA 26-11-2017