Sửa để Ghi Ơn

Sửa để Ghi Ơn

Hôm qua 26. 06. 2017, Cha Phaolô Nguyễn Luận, anh Đặng Văn Kiếm và con bất ngờ chia sẻ tại nhà anh chị Thịnh&Nga, Los Angeles. Anh Kiếm kể cho Cha Luận và cho con bị nặng tai, được rõ ít điểm Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đã huấn dụ thực hành. Và anh Kiếm đã sửa chữ cần thiết, rồi gửi ra cũng hôm qua.

Riêng con Thành kính Ghi Ơn Đức Cha, và trở lại ở dưới về mấy điểm Đức Cha huấn dụ.

Đức Cha Timothy Freyer Chánh Tế Lễ Khai Mạc, Đức Cha Mai Thanh Lương Chánh Tế Lễ sáng Thứ Bẩy với tâm tình Cởi Mở Yêu Thương: Thiết tưởng nếu không được Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Cha Chris Tuấn, Quý Anh Chị Song Nguyền, và thành phần Ban Tổ Chức Đại Hội/Orange tích cực tận tình, tạo ra Thoải Mái Tin Cậy, thì khó mà có được Nhà Thờ Kiếng làm nơi tổ chức, nhất là khó mà có được các Đấng Thượng Khách như trên! Cha Francis Trần Quốc Tuấn, Tổng Linh Nguyền và Anh Chị Quyết&Điệp Chủ Nguyền TƯ/HN đã Cảm Ơn rồi, và con thấy mình cũng phải diễn tả ra LÒNG THÀNH KÍNH TRI ÂN Sâu Xa!

Với Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Vị mời con thực tập tại Atlanta từ 1984 khi còn là Linh Thao Gia Đình, Vị gợi ý để có chữ “Thăng Tiến” trong Chương Trình, Vị con được học cùng lớp từ 1959, con vừa mến phục và xin Thành Kính Tri Ân!

Từng Quan Khách, từng Thân Hữu, và từng Song Nguyền, cách này hay cách khác, đã hiện diện hoặc cộng tác để Đại Hội/Orange thành công tốt đẹp, cùng với Ban Tổ Chức, con Thành Kính Trì Ân, khẩn cầu Thánh Gia tuôn trào Hồng Ân trên từng Quý Vị, từng Cộng Đoàn và từng Gia Đình. Con phải XIN LỖI vì có Người/Cặp/Nhóm muốn nói/chụp hình,… nhưng hoặc con điếc, hoặc đã bị cắt ruột, bí tiểu tiện, nên vô tình phản ứng sai, xin THA THỨ và con tận tình Cảm Ơn. 

>>Trở lại ít huấn dụ của Đức Cha Giuse khả kính khả ái:

— Về Danh Xưng BÁN NIÊN CẢM NGHIỆM 30 NĂM HỒNG ÂN Chương Trình TTHNGĐ Phục Vụ Các Gia Đình Khắp Nơi: Chúng con, riêng con Ghi Ơn Đức Cha nhắc nhở, và chúng con đã thực hành ngay, anh Kiếm đã đổi ngay trong Bản Nghị Quyết, và đã gửi ra ngay.

— Về Dạy Việt Ngữ để mãi mãi mở Khóa tiếng Việt ở Hải Ngoại: Thật tốt đẹp ở các nơi có các lớp Giáo Lý Việt Ngữ! Tuy nhiên, người Việt ở nước ngoài chừng hai triệu rưởi, người Công Giáo chừng bẩy trăm ngàn, các Song Nguyền khoảng 37 ngàn. Cũng như các dân tộc khác, cần giữ tiếng mẹ đẻ. Nhưng nếu không thích ứng có Khóa tiếng Anh, thì hẳn ai ở nước ngoài cũng rõ ra sao. Người Phi Luận Tân đã mời Dâng Lễ cho họ bằng tiếng Anh. Con hỏi: Sao không mời các Cha Mỹ, tiếng Anh là tiếng quốc gia của Phi? Họ trả lời: Tiếng Anh không thay thế được phong tục Phi gần Tây Ban Nha, giống như Cha…   

— Về Song Trợ “trong Nhà” thay cho chữ “Quê Nhà”: Con khẩn cầu để được thêm các Đức Cha và các Cha Xứ tận tình “có thực mới vực được đạo”. Nhiều Cha Xứ đã làm như Đức Cha huấn dụ. Tuy nhiên bá nhân bá tánh, “trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở”, nên có nơi đổi Đấng Bản Quyền thì các hội đoàn cũng theo đó. Luôn có cứu trợ lũ lụt, trại cùi, người nghèo, thì chúng con cũng cố gắng chút xíu,  và cũng thật khó khăn. Nhưng chúng con TRI ÂN Đức Cha dạy chúng con êm đềm kín đáo hơn. 

>>Về SONG NGUYỀN THẾ GIỚI Về Bên MẸ LA VANG YÊN ỦI Kẻ ÂU LO, ngày 23, 24, 25 tháng 02, 2018 (tức mồng 08, 09, mồng 10 Tết Mậu Tuất):

Chúng ta có SÁU THÁNG Chuẩn Bị, được hứng khởi từ lời Đức Cha Giuse Huấn Dụ, nên có tên là BÁN NIÊN CẢM NGHIỆM 30 NĂM HỒNG ÂN Chương Trình Phục Vụ các Gia Đình khắp nơi.

Sáu tháng này kể từ ngày 25. 06. 2017 tại Orange, đến ngày 25. 02. 2018 tại La Vang, Huế.

Cha Phaolô Nguyễn Luận, sau khi xem các Video do anh chị Bằng&Yến post trên các mạng, và xem bài viết cũng như hình ảnh trên VietCatholic đã Lên Tinh Thần cao độ, đã cương quyết Họp các Ban, Nghành ngay khi về lại Quê Nhà, sẽ thông báo theo các hệ thống truyền thông… Hẳn Chúa Thánh Thần tác động, nên Đại Hội/Orange làm DẬY LÊN BẦU KHÍ và mong trong Bầu Khí TIN CẬY CỞI MỞ giữa Quê Nhà và Hải Ngoại này, Khai Mạc BÁN NIÊN CẢM NGHIỆM HỒNG ÂN được THÂM SÂU Và TƯƠI VUI thế nào, thì  NHỜ THÁNH MẪU LA VANG Yên Ủi Kẻ Âu Lo, SONG NGUYỀN THẾ GIỚI Về Thánh Địa, Huế, cũng được Chứa Chan Ơn Phước Lành qua Đức Mẹ Chúa Trời chuyển cầu.

Thành kính TRI ÂN và Chia Sẻ,

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Sáng lập Chương Trình TTHNGĐ

0*****0

Lời Xin KHẨN THIẾT:

Bản DỰ THẢO NỘI QUY 2018 đã phát hành tối 24. 06. 2017 trong Đại Hội/Orange. THÀNH KHẨN Xin CẦU NGUYỆN và ĐỌC để GÓP Ý, dầu MỘT CHỮ cũng QUÝ NHƯ VÀNG NGỌC!!

Xin gửi Góp Ý về email của ebáo VÒNG TAY SONG NGUYỀN, hay email của Anh Chị Quyết&Điệp, hay email của anh chị Kiếm&UyênPhương.

Hết lòng biết ơn,

Phêrôminh,sj.