TÂM THƯ CỦA CHA TỔNG LINH NGUYỀN

Xin Chào thăm Quý Linh Nguyển và Song Nguyền trên toàn thế giới,

Khóa Họp Hội Đồng Song Nguyền Thế Giới Kỳ I tại Boston tháng 6 năm 2019 vừa qua đã mang lại cho Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình một sức sống mới, sức sống của sự trưởng thành về mọi khía cạnh, từ Nội Dung cho đến Tổ Chức và Điều Hành.

Tiếp theo là những bước thực hiện các quyết định của Khóa Họp.  Bước vào giai đoạn thực hành chắc chắn ta sẽ gặp những khó khăn cần vượt qua, từ việc sắp xếp thời giờ, phương tiện, tới nhân sự hài hòa trong các công tác chuyên môn v.v.  Để vượt qua được những chướng ngại này, ta cần có sự khiêm nhường hiệp nhất và cùng nhau tiến về phía trước.

Có lẽ hình ảnh của một cặp, hai người, và một nhóm, cùng nắm tay tiếp sức nhau tiến về phía trước, một cách nhịp nhàng và đồng bộ được diễn tả qua những từ như “Song Đôi”, “Song hành”, và “Đồng hành”.

Với hình ảnh trên, Chương Trình TTHNGĐ mời gọi chúng ta cùng sinh hoạt trong tâm tình với Hồn Tông Đồ Song Đôi”. Song đôi ở đây không chỉ là hai vợ chồng, nhưng còn là hai người cùng chung một chí hướng, là các Liên gia tại từng địa phương, và là cả Chương Trình trên toàn thế giới.  Nói cách khác, chính Thánh Phaolô dạy chúng ta:  “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất... và sống gắn bó với nhau” (Ep 4, 3).

 

Nói đến sự hiệp nhất, ta không thể quên lời thánh Augustinô: “Hiệp nhất trong những gì chính yếu, tự do trong những gì tùy phụ, và bác ái trong hết mọi sự”.

Khi sống tinh thần “hiệp nhất” ta cần giữ mấy điểm căn bản sau: Sự hiệp nhất không đánh mất bản thân mình, nhưng vẫn phát triển trong những dị biệt chính đáng;  Sự hiệp nhất luôn gắn kết mọi người với nhau, nhưng không làm cản trở tính khách quan và chân thật của đời sống; và Sự hiệp nhất trong đa dạng, tạo nên sự phong phú cho mỗi người.  Nhờ vậy, con người vẫn mang tính cách đặc trưng của mình trong sự đồng nhất của cả một đoàn thể.

Sau những tháng ngày hân hoan trong tâm tình “Tạ Ơn” với sự lớn mạnh về thời gian phục vụ và về con số thành viên, và về sinh hoạt của Chương Trình, ta cần nhận ra rằng: Chương Trình đang lớn mạnh và cần hệ thống hóa và tổ chức chặt chẽ hơn nên đang có những thay đổi và “chuyển mình”.

Ta phải thừa nhận rằng: trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc.  Sức mạnh của mỗi người còn nằm ở người thân, bạn bè, những người luôn quan tâm, lo lắng, sẵn lòng giúp đỡ ta, sẵn sàng đồng hành cùng ta. Vì thế, bản thân mỗi người cũng cần ý thức và xây dựng chính mình, để có khả năng đồng hành với người khác, với cộng đoàn.

 

Với tâm tình trên, chủ đề của VTSN 27 này mời gọi chúng ta hãy sống tinh thần “Đồng Hành Nên Một Trong Khiêm Gần Phục Vụ”.

 

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi là cội nguồn và khuôn mẫu của Hiệp Nhất chúc lành và hướng dẫn để chúng ta thực sự khiêm nhường và hiệp nhất mà phục vụ các gia đình.

 

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn

Chính Xứ Gx. Các Thánh Tử Đạo VN Atlanta

Kiêm Tổng Linh Nguyền CTTTHNGĐ Hải Ngoại

 

Images