Tóm Tắt Khóa 637

Trọng kính Hai Đức Ông Vấn Nguyền,

Đức Ông Tuấn còn là Linh Nguyền chính của Orange, với Cha Peter Việt và Cha Chris Tuấn cùng chung góp phần,

Thân ái chào Quý Anh Chị trong Ban Điều Hành, Trường Nội Dung, Ban Tổ Chức Khóa và Quý Anh Chị Trợ Nguyền Khóa 637 Orange,

Con chỉ biết thưa là:

Vì Tình Chúa thương, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse nâng đỡ,

nên Khóa được ích lợi ngoài sự ước mơ!

Con nghĩ là các Cha, các Sơ đến với Khóa, cũng như Đức Ông Phương Vấn Nguyền, Cha FX. Tuấn TLN và BĐH/TƯ/HN, tất cả chỉ biết Vui Mừng cùng với Orange, nơi “Gốc” của Chương Trình, với hết tâm tình “Hồng ân Thiên Chúa bao la,/ Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người”!  

Và con xin ngỏ ít lời với 33 cặp Quý Anh Chị Khóa Viên

Thưa anh chị Trưởng Khóa và Quý Anh Chị 32 cặp:

Niềm vui lớn lao của mọi người là được chứng kiến Quý Anh Chị đã vui rồi, gần gũi nhau rồi, thì sau Khóa được Vui Hơn, Gần gũi Hơn, Tin Cậy Cởi mở Hơn. Một cặp nhân chứng cho Tình Yêu “chuyển núi rời non” này, là 30 năm thân xác gần nhau, nhưng con tim xa lắc lơ, vì 30 năm không nói với nhau, không cầm tay nhau! Vậy mà vỏn vẹn trong hai ngày (chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật là 02 ngày), anh chị được Niềm Vui như Đức Mẹ khi Sứ Thần Gabriel Truyền Tin “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy VUI MỪNG, ALLELUIA!”

Trong Niềm Vui ALLELUIA xẩy ra trong Khóa, để còn mãi trong cả đời sống, đặc biệt trong THÁNH LỄ TẠ ƠN “XUỐNG ĐỒI”, tôi xin hiệp hoan với Quý Anh Chị, trong tâm tinh bộc phát:

 

Lòng vui sẵn, hoặc héo tàn,

Lúc đầu vào Khóa, mình than Khóa dài.

Nhưng rồi nhận thấy mình sai,

Xa thành Gần Gũi trải dài Tình Thương,

Khi mình Xin Lỗi Khiêm Nhường

Biển khơi ngàn dặm thành đường sát bên!

Song Nguyền khẩn nguyện Ơn Trên,

Tâm thành Sinh Hoạt thương bền có nhau!

 

Chân thành kính chúc trong cầu nguyện,

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Sáng lập Chương Trình TTHNGĐ      

YÊU thương GẦN gũi Bằng VIỆC Làm