Thành kính phân ưu cùng Anh Chị Bùi Đức Hạnh & Vũ Thị My, Chủ nguyền CT/TTHNGĐ tại Adelaide - Nam Úc

Thành kính phân ưu cùng Anh Chị Bùi Đức Hạnh & Vũ Thị My, Chủ nguyền CT/TTHNGĐ tại Adelaide - Nam Úc 27/11/2014  

RIP

CHÂN THÀNH PHÂN ƯU

Được tin Cụ Bà
ROSA ĐỖ THỊ THƠM

qua đời ngày 25 tháng 11, 2014
tại Adelaide, Miềm Nam Úc châu.

Cụ là Thân Mẫu của anh chị
Bùi Đức HẠNH & My,
Chủ nguyền giữ vững CT/TTHNGĐ
để Phục Vụ Các Gia đình
trong Vâng Lời Hội Thánh tại Nam Úc.

Xin hiệp thông Cầu nguyện để
Linh Hồn Cụ Bà Rosa mau về hưởng
Hạnh Phúc Trường Sinh trên Thiên Đàng,
và Phân Ưu với anh chị Hạnh & My
cùng tang quyến trong lúc đại tang này.
Chân thành,
Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

****************************

Được tin Cụ Bà
RÔSA ĐỖ THỊ THƠM
Sinh ngày 01-01-1920 tại Tĩnh Vĩnh Ninh, Hải Phòng, Bắc Phần - Việt nam.
Chúa gọi về 4 giờ chiều Thứ ba 25-11-2014
tại Bệnh Viện Lyell McEwin Adelaide - Nam Úc.
Hưởng thọ 94 tuổi

Cụ Bà Rôsa là Hiền mẫu của Anh Chị Bùi Đức Hạnh & Vũ Thị My
Chủ Nguyền Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại Adelaide – Nam Úc

Thay mặt toàn thể anh chị em Song Nguyền Sydney.
CHÂN THÀNH PHÂN ƯU
cùng anh chị Hạnh - My và tang quyến.
Nguyện xin Thánh Gia, Giêsu - Maria - Giuse
Sớm đưa LINH HỒN CỤ BÀ RÔSA
về hưởng Nhan Thánh Người.

Và xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Thánh Gia
ban nguồn trợ lực, an ủi cho tang quyến trong lúc đau buồn này.

Thành kính phân ưu.
TM.CTTTHNGĐ SYDNEY
SN. Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến

Chân thành chia buồn cùng tang quyến.