THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Cha Phêrô Chu Quang Minh - SN Hiển Phượng (Canada)

Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh kính mến,
Thay mặt cho Chương Trình Miền Trung Bắc Hoa Kỳ và Canada, Hiển Phượng chúng con xin thành kính phân ưu đến Cha Sáng Lập vừa mất đi người Chị thân yêu trong gia đình. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đưa Cụ Bà Anna Chu Thị Sáu về hưởng tôn nhan Chúa. Và xin Chúa nâng đỡ và an ủi Cha trong nỗi đau buồn và thương tiếc người Chị vừa mới qua đời.
Thành Kính Phân Ưu,
SN Hiển Phượng (Canada)