THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cùng Cha Phêrô Chu Quang Minh - Toàn thể Song Nguyền Hải Ngoại

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

2545 Millwater Crossing, Dacula, GA 30019, USA * email: cttthngd@yahoo.com

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chúng con thật bàng hoàng xúc động, nhận được tin:

 

Cụ Bà ANNA CHU THỊ SÁU,

vừa Tạ Thế ngày 21 tháng Giêng năm 2016, tại Việt Nam.

Hưởng thọ 82 tuổi.

 

Cụ Bà Anna Chu Thị Sáu, là Chị Ruột của

 

LM PHÊRÔ CHU QUANG MINH, S.J,

Sáng Lập Chương Trình TTHNGĐ.

 

 là Vị Ân Nhân của

toàn thể quý Song Nguyền và Gia đình trên toàn Thế giới.

 

Toàn thể quý Song Nguyền

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

 

Chúng con Thành Kính Phân Ưu

cùng Cha Sáng Lập và Đại Tang quyến,

Nguyện xin LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT,

qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Rất Thánh và Thánh Cả Giuse,

sớm đưa Linh hồn Cụ ANNA CHU THỊ SÁU

về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng,

Và an ủi Cha Sáng Lập và Đại Tang quyến trong lúc Tử biệt nhớ thương này.

 

Chúng con, toàn thể Song Nguyền Hải Ngoại

Thành Kính đặt Vòng Hoa Phân Ưu

trước Linh cữu Cụ Anna.

 

TM - CT/ TTHNGĐ Hải Ngoại,

 

Chúng con,

Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền TƯ/HN.

----------------