Thành kính phân ưu cùng Lm. Nguyễn Luận & Tang quyến

PHÂN ƯU

Được tin Bà Cố của Cha Phaôlô Nguyễn Luận,

Giám Nguyền Trường Nội Dung/Toàn quốc Việt Nam,

Cụ ANNA HOÀNG THỊ THÀNH

vừa Tạ Thế tại Giáo Xứ Vĩnh Thái, GP. Nha Trang, VN.

Cụ Cố hưởng thọ 87 tuổi.

Xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng Cố Ông, Cha Phaolô, và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse

sớm đưa Linh Hồn Cố Anna lên hưởng

Vinh Phúc Thiên Đàng

và  yên ủi Cha, Cố Ông và từng người thân yêu

trong lúc tử ly trọng đại này.

Chân thành,

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.,

sáng lập Chương Trình TTHNGĐ

*********************

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON

Vừa nhận được tin:

Cụ Cố ANNA HOÀNG THỊ THẢNH

Là Hiền Mẫu của

Cha PHAOLÔ NGUYỄN LUẬN

Vừa tạ thế tại Giáo xứ Vĩnh Thái

Giáo Phận Nha Trang

Hưởng thọ 87 tuổi

TOÀN THỂ SONG NGUYỀN CT.TTHNGĐ TGP SÀIGÒN

xin phân ưu với Tang Quyến, Cha Phaolô Nguyễn Luận

là Tổng Giám Nguyền Trường Nội Dung CTTTHNGĐ Toàn Quốc Việt Nam.

Cầu xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cụ Cố Anna

vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

 

Thành kính Phân Ưu

Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Tổng Giáo Phận Saigon

 

******************

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM – TGP. SYDNEY

PHÂN ƯU

Được tin:

Cụ Cố ANNA HOÀNG THỊ THẢNH

Là Hiền Mẫu của

Cha PHAOLÔ NGUYỄN LUẬN

Vừa tạ thế tại Giáo xứ Vĩnh Thái

Giáo Phận Nha Trang

Hưởng thọ 87 tuổi

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Sydney

CHÂN THÀNH CHIA BUỒN

Cùng Cha Phaolô Nguyễn Luận và toàn thể tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa thương xót sớm đưa linh hồn

Bà Cố Anna HOÀNG THỊ THẢNH về nước Thiên Đàng.
Nguyện xin Thánh Gia thương an ủi và ban muôn ơn bình an

cho Cha Phaolô, và Tang Quyến trong lúc đau buồn này.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
TM.CTTTHNGĐ/Sydney

Sn. Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến