THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cùng Thầy Phó tế Giuse NGUYỄN HOÀ PHÚ & Song Nguyền Nguyễn Hoà Cuờng & Huệ Cùng Đại Tang Quyến

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

2545 Millwater Crossing, Dacula, GA 30019, USA * email: cttthngd@yahoo.com

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

 

Ông Antôn NGUYỄN TRƯỜNG HƯNG

vừa từ trần ngày 20 tháng 3 năm 2016,

Tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ,

Hưởng thọ 84 tuổi.

 

Bào huynh của:

- Thầy Phó tế Giuse NGUYỄN HOÀ PHÚ.

Linh nguyền CT/TTHNGĐ Giáo Xứ ĐMVN, Atlanta, GA.

- Song Nguyền Nguyễn Hoà Cường & Huệ, Orange County, CA.

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

Thành Kính Phân Ưu

cùng Thầy Sáu Linh nguyền Giuse & Cô,

Song Nguyền Nguyễn Hoà Cuờng & Huệ, cùng Đại Tang quyến,

 

Nguyện xin LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT,

qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Rất Thánh và Thánh Cả Giuse,

sớm đưa Linh hồn Ông Antôn NGUYỄN TRƯỜNG HƯNG

về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng,

Và an ủi Thầy Sáu & Cô,

SN Cường-Huệ, và Đại Tang quyến trong lúc Tử biệt nhớ thương này.

 

Thay mặt CT/ TTHNGĐ Hải Ngoại,

 

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền TƯ/HN.