Thành Kính Phân Ưu Cha Cố GIUSE ĐINH CÔNG HUỲNH vừa Tạ Thế ngày 30 tháng 11 năm 2016, tại Hoa Kỳ

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

Email: cttthngd@yahoo.com

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2016

 

Thành Kính Phân Ưu

 

Chúng con thật xúc động nhận được tin:

 

Cha Cố GIUSE ĐINH CÔNG HUỲNH

vừa Tạ Thế ngày 30 tháng 11 năm 2016, tại Hoa Kỳ

Thọ 77 tuổi

 

Cha Cố Giuse là Vị Ân Nhân lớn của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình!

Ngài là một trong nhiều Vị đã mời Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh đến mở Khoá

tại Giáo Xứ Saint Thomas Aquinas, Philadelphia, nơi Ngài làm Mục vụ,

và nâng đỡ Chương Trình ngay từ thuở khởi đầu.

 

Dịp Đại Hội Gia Đình Thế Giới với Đức Thánh Cha Phanxicô

tại Philadelphia, tháng 9 năm 2015

Ngài đã rất mau mắn và tận tình giúp đỡ các Song Nguyền

có nơi tạm nghỉ để tham dự Đại Hội.

Và dành cho Chương Trình nhiều cảm tình quý mến đặc biệt.

 

Toàn thể Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình,

Chúng con chân thành Ghi Ơn Cha Cố.

 

Kính xin quý Đức Ông Vấn Nguyền, quý Cha/ Phó tế Linh Nguyền

Và toàn thể Song Nguyền khắp nơi hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố Giuse

Sớm về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Tang quyến trong lúc chia lìa nhớ thương này,

 

Thành kính Tri Ân và Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền