THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI SONG NGUYỀN THẾ GIỚI Kỳ V.

                                                        

 

Kính thưa 

Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Vấn Nguyền I-TƯ/HN,

Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Vấn Nguyền II-TƯ/HN.

Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh, SJ,

Cha Giuse Vũ Dần, Vấn Nguyền và Chỉ đạo CT/ Tq VN,

Cha TLN/TƯ/HN -Fx.Trần Quốc Tuấn, Cha TLN/Tq VN -Phaolô Nguyễn Luận,

Cha Peter Hồ Trọng Việt, Giám Nguyền TND- Orange, 

 

Quý thành viên Ban Tổ Chức ĐHSN/TG Kỳ V.

 

- SN Lê Phương & Huệ, Phó BTC/ ĐIỀU HÀNH ĐH.

- SN Phạm Công Dụng & Nhung, Uỷ viên,

- SN Nguyễn Tuấn & Hương, Uỷ viên,

- SN Trần Ngọc Chiệu & Nguyệt, Uỷ viên,

- SN Nguyễn Anh Tuấn & Huyền, Uỷ viên,

- SN Nicholas Nguyễn & Hằng, Thủ Quỹ.

- SN Vũ Ngọc Công & Tâm, Thư Ký,

 

- SN Đặng Văn Kiếm & Uyên Phương, Phó BTC/ NỘI DUNG ĐH.

- SN Nguyễn Xuân Phép & Ngọc, Phụ tá Ban Nội Dung ĐH,

 

Do nhu cầu công việc của Chương Trình. Đồng thời, cũng thể theo lời yêu cầu của SN Đặng Văn Kiếm & Uyên Phương, 

Kể từ hôm nay, ngày 12 tháng 1 năm 2017, 

 

                                                    SN Phạmduy Thông & DiệuTú

                                        (thong-tu@tthngdboston.net/  978- 996- 2408)

                                                                     sẽ thay thế 

                                               SN Đặng Văn Kiếm & Uyên Phương

                                                                      trong phần vụ

                                      PHÓ BAN TỔ CHỨC/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI Kỳ V.

 

SN Phạmduy Thông & DiệuTú hiện là Chủ Nguyền CT/TTHNGĐ Miền Đông Bắc HK/ Phó Nguyền BĐH/TƯ/HN,

 

Như vậy, SN Đặng Văn Kiếm & Uyên Phương hiện đang trách nhiệm các phần vụ sau:

1/ Ký Nguyền BĐH/TƯ/HN, nhiệm khoá 2015- 2019.

2/ Chủ Bút eBáo Vòng Tay Song Nguyền, nhiệm khoá 2015- 2019.

3/ Ký Nguyền Ban Tu Chính Nội Quy 2018, bắt đầu từ Khoá Họp HĐSN Hải Ngoại tháng 6/ 2016.

4/ Liên hệ các Khoá Linh Thao Song Nguyền tương lai.

5/ Ban Ký Nguyền ĐHSN/TG Kỳ V.

 

Ngoài ra, trong những ngày tới đây sẽ thỉnh mời thêm và cập nhật "DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC ĐHSN/TG Kỳ V".

 

Chúng con/ tôi trân trọng kính báo để mọi liên hệ và công việc của Đại Hội được thuận tiện và tiến hành tốt đẹp,

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha hướng dẫn và nâng đỡ. Quý thành viên tích cực cộng tác trong YÊU THƯƠNG GẦN GŨI BẰNG VIỆC LÀM, để Đại Hội Kỳ 5 được thực sự ÍCH LỢI CHO CÁC GIA ĐÌNH và VINH DANH THIÊN CHÚA,

Rất chân thành trong yêu thương quý mến,

 

Thay mặt BTC-ĐHSN/TG Kỳ V.

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Trưởng BTC.