THƠ MẸ LÊN TRỜI

 

MẸ LÊN TRỜI

 

Hôm nay Chúa rước lên trời

Cả hồn lẫn xác Mẹ rời trần gian

Thiên đàng cửa mở hân hoan

Ca đoàn thiên quốc ca vang chúc mừng.

 

Đàn ca hát xướng vang lừng

Chúc khen Mẹ đã một đời “Xin Vâng”

Cưu mang Con Chúa xuống trần

Giê su thánh tử hồng ân cứu đời.

 

Theo Con đi khắp mọi nơi

Hang cùng ngõ hẻm chẳng rời bước chân

Đỡ nâng chăm sóc ân cần

Nguyện cầu với những việc làm lặng thinh.

 

Con đường thánh giá tội tình

Cùng Con, Mẹ vác hy sinh cứu đời

Là con đường bước lên đồi

Đau thương thập giá gọi mời với Con.

 

Nữ Tỳ thân phận mọn hèn

Muôn đời sẽ phải ca khen chúc mừng

Người đâu diễm phúc lạ lùng

Đấng Toàn Năng đã không ngừng ban cho.

 

Chúng con những gót chân son

Đường trần dương thế mỏi mòn chân đi

Lạc đường gục ngã có khi

Sa chân vấp váp bước đi não nề.  

 

Có khi lạc lối mải mê

Mẹ ơi xin dẫn con về nẻo ngay

Con trông chờ đến một ngày

Quê trời Mẹ đứng dang tay đợi chờ.

 

Ngày 15/8/2018

Mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Nhà Quê