THƠ NGẮN - NHÀ QUÊ

 

THƠ NGẮN (35)

 

TUỔI THƠ (171)

Hè về gọi nắng xôn xao

Gọi đàn con trẻ tắm ao một đàn

Tập bơi té nước cười vang

Tuổi thơ ơi cứ rộn ràng … tuổi thơ.

 

Ảnh Intrnet – Nhà Quê

 

 

TRÔNG LÊN (172)

Một ngày vất vả ruộng đồng

Sau ăn cơm tối vợ chồng bảo nhau

Cả nhà kinh đọc trước sau

Ngước trông lên Đấng thương đau tội tình. 

 

Ảnh Intrnet – Nhà Quê

 

 

 

 

ĐẾN TRƯỜNG (173)

Tuổi thơ chăm chỉ đến trường

Tay mang cặp sách qua đường dắt nhau

Học vì mộng ước mai sau

Học vì yêu lấy đất này quê hương.  

 

Ảnh Intrnet – Nhà Quê

 

 

PHƯỢNG ƠI (174)

 

Phượng ơi hoa nở trên cành

Cho ta trèo hái vài nhành đỏ tươi

Tuổi thơ ơi một khoảng trời

Mùa hè rực nắng vui chơi gọi mời.

 

Ảnh Intrnet – Nhà Quê

 

 

 

 

 

 

CƯỜI (175)

 

Cười vì em đẹp hàm răng

Cười vì em miệng tròn trăng rạng ngời

Cười vì … chẳng nhịn được cười

Cười vì em được giữa đời sinh ra.

 

Ảnh Intrnet – Nhà Quê